Tagged: bilimsel bilgi nedir

Bilimsel Bilginin Özellikleri Nelerdir?

Bilimsel bilgi deneyseldir ancak deney, sadece laboratuvarla ve belirli araç gereçlerle sınırlandırılamaz. Deneyler için mekân ve değişkenler olmalıdır. Bilim; fen, sosyal, sağlık, çevre, psikoloji, evren vs. alanları kapsadığı için bu alanlarda elde edilen bilimsel...

Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

İnsanın ihtiyaçları ve merak duygusu; araştırmanın, keşfetmenin ve bilimin temelini oluşturmuştur. Tarih boyunca insan, çevresini anlamaya çalışarak gözlemler yapmış ve bilinmeyenler insanda merak duygusu uyandırmıştır. Bu duygu insanları araştırma ve inceleme yapmaya yöneltmiştir. İnsan,...