Tagged: hüre teorisi özellikleri

Hücre

Hücre Teorisi

Robert Hooke’un 1665 yılında hücreyi keşfetmesinden sonra hücre ile ilgili çalışmalar yüz yılı aşkın bir süre devam etmiştir. 1838’de Alman botanikçi Matthias Schleiden (Matiyas Şılaydın) ve Belçikalı zoolog Theodor Schwann (Teodor Şıvan) bitki ve...