Tagged: Mikroskop

Bazı hücre tipleri ve biyomoleküllerin büyüklükleri

Hücre Görüntüleme Teknikleri

Hücre görüntüleme teknikleri, mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa vs.) ve dokuları oluşturan hücrelerin büyüklüklerinin belirlenmesini sağlamıştır. Bu canlıların büyüklükleri, uluslararası metrik sisteme ait ölçü birimlerinden yararlanılarak ifade edilir. Ölçü birimleri birbirine dönüştürülebilir. Uluslararası metrik...