Tagged: Ökaryotik hücre

Ökaryotik hücre yapısına sahip bitki ve hayvan hücresi ve kısımları

Prokaryot ve Ökaryot Hücreler

Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere iki grupta incelenir. Prokaryot Hücre: Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği ve zarla çevrili organeli bulunmayan hücrelere prokaryot...