Tagged: subjektif nedir

Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir?

Bilimde nesnellik (objektiflik); gerçekliği kanıtlanabilen, ölçülebilen ve geçerliliği herkesçe kabul edilen bilgilerdir. Bilimde öznellik (subjektiflik) ise; bilginin kişiye bağlı olarak değişebilmesidir. Bilimsel bilgi nesnel olmalıdır. Bilimsel bilgiyi araştıran bilim insanının beklentileri, eğitimi, tecrübeleri, önceki...