Su ekosisteminde DDT’nin biyolojik birikimi

Biyolojik Birikim Nedir?

Eylül 28, 2018 Biyolog 1

Besinler, besin zinciri yoluyla alt trofik düzeydeki canlılardan üst trofik düzeydeki canlılara aktarılır. Bu aktarım sırasında canlıların vücutlarında birikim göstermiş olan bazı kirletici ve zehirli […]

Ekosistemde madde ve enerji döngüsü

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı

Eylül 28, 2018 Biyolog 0

Bir ekosistemin görevi, kendi içindeki canlı çeşitliliğini devam ettirmek ve çeşitliliği sağlayan türlerin nesillerini sürdürmesine zemin hazırlamaktır. Bunun sağlanması için bir ekosistemdeki en önemli kavramlar, […]

Böcekçil bitkiler: Dionaea muscipula (a), Drosera capensis (b), Nepenthes maxima (c)

Canlılarda Beslenme Şekilleri

Eylül 28, 2018 Biyolog 0

Ekosistemdeki canlılar beslenme biçimlerine göre ototrof, heterotrof ve hem ototrof hem heterotrof canlılar olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenir. Kendi besinini üretenlere ototrof (üretici) canlılar […]

Popülasyon örnekleri : aynalı sazan (a), sarı çam (b), tarhun otu (c), kekik bitkisi(d)

Popülasyon, Komünite ve Ekosistem

Eylül 28, 2018 Biyolog 0

Aynı coğrafik bölgede yayılış gösteren tek bir türe ait bireylerin oluşturduğu gruplara popülasyon denir. Sapanca Gölü’nde yaşayan aynalı sazanlar (Cyprinus carpio; siprinus karpio), Sarıkamış ormanındaki […]