ABO Kan Grubu Sisteminin Üç Farklı Alelle Kalıtımı

Çok Alellik Nedir?

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Klasik Mendel genetiğinde bir genin aktarımından iki alel sorumludur (S ve s gibi). Fakat bazı özelliklerin belirlenmesinde tür içinde ikiden fazla alel çeşidi etkili olabilir. […]

Endülüs tavuklarında tüy rengi ile ilgili çaprazlama

Eksik Baskınlık Nedir?

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Eksik baskınlıkta bir karakteri belirleyen farklı aleller arasında baskınlık ve çekiniklik yoktur. Bu iki alel bir araya geldiğinde farklı bir ara fenotip ortaya çıkar. Örneğin […]

MN Kan Grubunun Kalıtımı

Eş Baskınlık (Kodominantlık)

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Heterozigot durumda olan iki alelin etkisini fenotipte birlikte göstermesi durumudur. Aleller arasında baskınlık veya çekiniklik söz konusu değildir. Bu duruma örnek olarak insandaki AB ve […]

Kontrol Çaprazlaması

Kontrol Çaprazlaması (Test Çaprazlaması)

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Baskın fenotipli bir özelliğin genotipinin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu belirlemek için aynı özelliğin homozigot resesifi ile çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması (test çaprazlaması) denir. Örneğin […]

Bağlı genlerin kromozom üzerinde gösterimi ve oluşabilecek gamet çeşitleri

Bağlı Genlerde Gamet Çeşidi Bulma

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Canlıların gen ve kromozom sayısı incelendiğinde gen sayısının kromozom sayısından çok daha fazla olabildiği gözlenmiştir. Bu durum, bir kromozom üzerinde farklı karakterleri belirleyen çok sayıda […]

Dihibrit Çaprazlama

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

İki karakter yönüyle heterozigot (melez) olan bireylere dihibrit, böyle iki bireyin çaprazlanmasına da dihibrit çaprazlama denir. Örneğin Mendel, bezelye bitkilerini yetiştirirken hem tohum rengini (sarı […]

Monohibrit Çaprazlama

Monohibrit Çaprazlama

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Bir karakter yönüyle heterozigot (melez) olan bireylere monohibrit, böyle iki bireyin çaprazlanmasına da monohibrit çaprazlama denir. Bireyin genotipinde bir karakterden sorumlu iki alel, gamet oluşumu […]

Aynı ailede farklı özelliklere sahip bireyler

Kalıtımın Genel İlkeleri Nelerdir?

Eylül 23, 2018 Biyolog 0

Aynı anne ve babaya sahip kardeşler fiziksel olarak birbirine benzese de bu kardeşlerin ayırt edici birçok özelliğinin olması nasıl açıklanabilir. Bununla beraber tüm bireyleri sağlıklı […]