Category: Yaşam Bilimi Biyoloji

Polisakkaritler

Polisakkaritler

Çok sayıda glikozun glikozitleşmesiyle oluşur. Canlılar için önemli bazı polisakkaritler nişasta, glikojen, selüloz ve kitindir. Polisakkaritlerin çeşitliliği, yapılarına katılan monosakkaritlerin birbirine farklı şekilde bağlanmasından kaynaklanır. Polisakkaritler canlılarda hem depo maddesi hem de yapısal olarak...

Sofra tuzu

Asitler, Bazlar ve Tuzların Canlılar İçin Önemi

Yaşamın devamını sağlayan kimyasal reaksiyonların çoğu suyun içinde gerçekleşir. Bazı maddeler su içinde çözündüklerinde hidrojen (H+) veya hidroksil (OH-) iyonları oluşturur. Oluşan hidrojen (H+) iyonlarının konsantrasyonuna bakılarak çözeltinin pH değeri belirlenir. Bu pH değerini...

İnorganik Bileşikler – Mineraller

Minerallerin Canlılar İçin Önemi Mineraller; canlılarda organik moleküllerin yapısına katılan, bazı bileşik enzimleri aktive eden inorganik maddelerdir. Canlılar yaşadığı ortamdan su ve besinlerle mineralleri hazır olarak alır. Her mineralin kendine özgü görevi vardır. Bu...

Su molekülünün yapısı

İnorganik Bileşikler – Su

Canlılar tarafından üretilemeyen, doğadan hazır olarak alınan, yapısında genellikle karbon ve hidrojen elementlerini birlikte bulundurmayan bileşiklere inorganik bileşik denir. İnorganik bileşikler su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzlardır. Küçük yapılı olduklarından sindirilmeden kana geçer ve...

Moleküller atom gruplarıdır.

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Canlıların yapısını oluşturan temel bileşikler moleküllerden, moleküller ise element ve atomlardan meydana gelir. Atom bir elementin özelliklerini taşıyan en küçük birimdir. Element ise benzer özellik gösteren atomların bir araya gelerek oluşturduğu madde topluluğudur. Molekül...

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bütün canlılar birbirinden farklı karakterestik özelliklere sahip olmalarına rağmen her canlı özel fonksiyonlara sahip hücre ya da hücrelerden oluşur. Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir? Hücre Yapıları Hücreler, organizmaların canlılık faaliyetlerini gösteren yapısal ve işlevsel en...

Biyoloji; araştırma, inceleme ve uygulama alanı geniş bir bilimdir.

Biyoloji Nedir, Biyolojinin Alt Bilim Dalları Nelerdir?

Biyoloji; yaşam anlamına gelen bios ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinden oluşan bir kavramdır. Bu yazımızda Biyoloji Nedir, Biyolojinin Alt Bilim Dalları Nelerdir? hakkında bilgi paylaşacağız. Biyoloji Nedir? Günümüzdeki anlamıyla yaşam bilimi olarak kullanılan biyoloji;...

DNA parmak izi yöntemi sayesinde adli olaylar çözülebilmektedir

Biyoloji ve Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlar

Günlük hayatta karşılaşılan gıda sıkıntısı, sağlık sorunları, çevre kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunların çözümüne biyoloji bilimi katkı sağlamaktadır. Adli olayların çözümünde de biyoloji biliminden yararlanılmaktadır. Örneğin suçluların tespitinde, babalık davalarında DNA parmak izi...