Bitkisel Organlar

Bitkilerin toprak altı bölümü kök sistemi, toprak üstü bölümü ise sürgün sistemi olarak adlandırılır. Kök Bitkide genellikle toprak altı organı olan kök; bitkinin toprağa bağlanması, besin depolanması, topraktan su ve minerallerin alınması, kökten alınan...

Bitkisel Dokular

Yeryüzünün temel üreticilerinden olan bitkilerin yaklaşık 250.000’ini çiçekli bitkilerin oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bitkiler besin ve oksijen ürettiklerinden canlılığın devamı için önemlidir. Çiçekli (tohumlu) bir bitki kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve gibi organlardan oluşur....

Hücresel Solunum

Hücreler, canlılığını devam ettirmek ve çoğalmak için enerjiye ihtiyaç duyar. Fotosentezle üretilen glikoz, yağ asidi, gliserol, aminoasit gibi organik besinler, solunum olayında hücreler tarafından kullanılarak enerji (ATP) elde edilir. Bu olaya hücresel solunum denir....

Kemosentez Nedir?

Önceleri, doğadaki üretici canlıların sadece ışık enerjisini kullanarak besin üreten yani fotosentez yapan canlılar olduğu sanılıyordu ancak gelişen teknoloji sayesinde okyanus derinliklerinin hiç ışık almayan bölgelerinde bile canlıların yaşadığı keşfedildi. Bu yaşam ortamındaki üretici...

Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada Yapay Işıklandırma Uygulamaları

Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada Yapay Işıklandırma Uygulamaları

Işık seviyesi bitkilerin gelişimini etkiler. Kışın ışık seviyesinin düşük olduğu dönemlerde, bulutlu hava koşullarında, bitkilerin büyümesi ve gelişimi olumsuz yönde etkilenir. Bunun nedeni ışık seviyesi düştüğünde fotosentez hızının ve buna bağlı olarak bitki gelişiminin...

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez hızını; ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, sıcaklık, CO2 yoğunluğu ve klorofil miktarı gibi faktörler etkiler. Bu faktörlerden birinin yetersiz olması fotosentezin yavaşlamasına ya da durmasına neden olur. Fotosentez hızını, miktarı en düşük olan...

Fotosentez Reaksiyonları

Bitkilerde fotosentez, yaprak hücrelerinde bulunan kloroplast adı verilen organelde gerçekleşir. Kloroplastın Yapısı Bitkinin yeşil kısımlarında bulunan kloroplast, bol miktarda klorofil içerdiği için yeşil renkte görülür. Kloroplast; dış zar ve iç zar olmak üzere çift...

Fotosentezin Canlılar için Önemi

Yeryüzündeki yaşam, güneşten gelen enerjiye bağlıdır. Bu enerji canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz ya da depolanamaz. Bu enerji başka enerji şekillerine dönüştürülerek kullanılır. Canlılar güneşin ışık enerjisini, fotosentez olayı ile besinlerdeki kimyasal enerjiye dönüştürerek kullanır....

Canlılık ve Enerji

Canlının en küçük yapı birimi olan hücre; solunum yapmak, büyümek, çoğalmak, hareket etmek, gerekli maddeleri sentezlemek ve çevreyle madde alışverişi yapmak gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek zorundadır. Hücre bu faaliyetler için enerjiye ihtiyaç duyar. Enerji;...

Biyoetik Nedir?

Biyoetik Nedir?

Biyoetik kavramı bilimdeki hızlı değişimlerin ahlaki değerlere uygun olması gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Biyoetik canlı organizma üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ahlaki değer sorunlarının konu edildiği, tartışıldığı, araştırıldığı disiplinler arası alandır. Disiplinler arası bir alan...