Model Organizmalar

Model Organizmalar

Deney ve araştırmalarda kullanılmak için uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir. İnsanlar üzerinde yapılamayan ya da yapılması etik olmayan deneylerde yaygın olarak model organizmalar kullanılır. Ayrıca ilaçların etkinlik ve güvenilirliğini araştırmak, hastalık genlerini...

Genetik Mühendisiliği ve Biyoteknoloji

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramları çoğu zaman karıştırılsa da birbirinden farklı kavramlardır. Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisliğinde genlerin izolasyonu ve çoğaltılması, nükleotit...

DNA’nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon)

Canlının bütün kalıtsal özellikleri DNA’ sında bulunur. Hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini eşleyerek kopyasını oluşturur. Böylece bölünme sonrası oluşan hücrelere kalıtım materyali eşit olarak aktarılır. DNA’nın kendini eşleyerek kopyasını oluşturmasına replikasyon denir. DNA molekülü...

Hücredeki Genetik Materyalin Organizasyonu

Hücredeki genetik materyal DNA’ dır. DNA’ nın en küçük yapı birimi nükleotit’tir. DNA yüzbinlerce nükleotitin birleşmesiyle oluşan bir moleküldür. DNA’ daki ortalama 1500 nükleotitten oluşan, belirli bir özelliği ifade eden, belirli bir proteini kodlayan...

Nükleik Asitlerin Çeşitleri ve Görevleri

Nükleik asitler; C, H, O, N ve P atomlarından oluşan, asidik özellik gösteren, karmaşık yapılı, büyük organik moleküllerdir. Nükleik asitler; hücrede metabolik faaliyetleri yönetir ve genetik özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Nükleik asitler tüm...

Nükleik Asitlerin Keşfi

Nükleik Asitlerin Keşfi

Nükleik asitlerin varlığını ilk kez İsviçreli Biyokimyacı Friedrich Miescher (Fredrik Mişher) 1869 yılında tespit etmiştir. Miescher, çekirdek içinde asit özelliği gösteren moleküller keşfetmiş ve bu moleküllere nüklein adını vermiştir. Daha sonraları nüklein, nükleik asit...

Popülasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler

Belli bir yerde belli bir zamanda bulunan, birbirleriyle çiftleşip üreyebilen ve aynı tür içinde yer alan canlıların oluşturduğu bireyler topluluğuna popülasyon denir. Popülasyonun kendisine ait bir birey sayısı, büyüklüğü, yoğunluğu, taşıma kapasitesi ve bireylerinin...

Zombi Karıncalar

Karıncaları kendi istekleri dışında hareket etmelerini sağlayan ve onları birer zombiye dönüştüren [Ophiocordyceps unilateralis (Ofiokordiseps unilateralis)] mantarları duydunuz mu? Brezilya’nın tropikal yağmur ormanlarında bir fungus [Ophiocordyceps unilateralis (Ofiokordiseps unilateralis)] ve marangoz karıncalar [Camponotus leonardi...

Komünitede Türler Arasındaki Simbiyotik İlişkiler

Komünitede Türler Arasındaki Simbiyotik İlişkiler

Bir komünite içinde farklı beslenme şekillerine sahip canlılar bulunur. Fotosentez ve kemosentez, gibi reaksiyonlar ile inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparak komünitenin besin ihtiyacını üretici canlılar karşılar. Tüketici canlılar ise besinleri dışardan almak zorunda...