Bitkisel Hormonlar

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkilerde hücre bölünmesi, çiçek ve meyve oluşumu, yaprak dökme gibi olayların denetimi hormonlarla gerçekleşir. Bitki hormonları, aktif büyüme gösteren kök ve gövde uçlarında, tohumlarda, meyvelerde […]

Bitkisel Organlar

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkilerin toprak altı bölümü kök sistemi, toprak üstü bölümü ise sürgün sistemi olarak adlandırılır. Kök Bitkide genellikle toprak altı organı olan kök; bitkinin toprağa bağlanması, […]

Bitkisel Dokular

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Yeryüzünün temel üreticilerinden olan bitkilerin yaklaşık 250.000’ini çiçekli bitkilerin oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bitkiler besin ve oksijen ürettiklerinden canlılığın devamı için önemlidir. Çiçekli (tohumlu) bir bitki […]

Hücresel Solunum

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Hücreler, canlılığını devam ettirmek ve çoğalmak için enerjiye ihtiyaç duyar. Fotosentezle üretilen glikoz, yağ asidi, gliserol, aminoasit gibi organik besinler, solunum olayında hücreler tarafından kullanılarak […]

Kemosentez Nedir?

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Önceleri, doğadaki üretici canlıların sadece ışık enerjisini kullanarak besin üreten yani fotosentez yapan canlılar olduğu sanılıyordu ancak gelişen teknoloji sayesinde okyanus derinliklerinin hiç ışık almayan […]

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Fotosentez hızını; ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, sıcaklık, CO2 yoğunluğu ve klorofil miktarı gibi faktörler etkiler. Bu faktörlerden birinin yetersiz olması fotosentezin yavaşlamasına ya da […]

Fotosentez Reaksiyonları

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkilerde fotosentez, yaprak hücrelerinde bulunan kloroplast adı verilen organelde gerçekleşir. Kloroplastın Yapısı Bitkinin yeşil kısımlarında bulunan kloroplast, bol miktarda klorofil içerdiği için yeşil renkte görülür. […]

Fotosentezin Canlılar için Önemi

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Yeryüzündeki yaşam, güneşten gelen enerjiye bağlıdır. Bu enerji canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz ya da depolanamaz. Bu enerji başka enerji şekillerine dönüştürülerek kullanılır. Canlılar güneşin ışık […]

Canlılık ve Enerji

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Canlının en küçük yapı birimi olan hücre; solunum yapmak, büyümek, çoğalmak, hareket etmek, gerekli maddeleri sentezlemek ve çevreyle madde alışverişi yapmak gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek […]