Category: Genden Proteine

Proteinler (Foto: American Heritage Chocolate)

Proteinler ve Proteinlerin Görevleri

Deri, saç, tırnak, boynuz gibi yapıların ana maddesinin protein olduğunu biliyor musunuz? Örümcek ağını oluşturan ipek de protein yapısındadır. Büyük oranda glisin, alanin ve serin amino asitleri içerir. Sıvı hâlde salgılanır, dışarı atılırken yapısı...

Biyoetik Nedir?

Biyoetik Nedir?

Biyoetik kavramı bilimdeki hızlı değişimlerin ahlaki değerlere uygun olması gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Biyoetik canlı organizma üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ahlaki değer sorunlarının konu edildiği, tartışıldığı, araştırıldığı disiplinler arası alandır. Disiplinler arası bir alan...

Model Organizmalar

Model Organizmalar

Deney ve araştırmalarda kullanılmak için uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir. İnsanlar üzerinde yapılamayan ya da yapılması etik olmayan deneylerde yaygın olarak model organizmalar kullanılır. Ayrıca ilaçların etkinlik ve güvenilirliğini araştırmak, hastalık genlerini...

Genetik Mühendisiliği ve Biyoteknoloji

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramları çoğu zaman karıştırılsa da birbirinden farklı kavramlardır. Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisliğinde genlerin izolasyonu ve çoğaltılması, nükleotit...

DNA’nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon)

Canlının bütün kalıtsal özellikleri DNA’ sında bulunur. Hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini eşleyerek kopyasını oluşturur. Böylece bölünme sonrası oluşan hücrelere kalıtım materyali eşit olarak aktarılır. DNA’nın kendini eşleyerek kopyasını oluşturmasına replikasyon denir. DNA molekülü...

Hücredeki Genetik Materyalin Organizasyonu

Hücredeki genetik materyal DNA’ dır. DNA’ nın en küçük yapı birimi nükleotit’tir. DNA yüzbinlerce nükleotitin birleşmesiyle oluşan bir moleküldür. DNA’ daki ortalama 1500 nükleotitten oluşan, belirli bir özelliği ifade eden, belirli bir proteini kodlayan...

Nükleik Asitlerin Çeşitleri ve Görevleri

Nükleik asitler; C, H, O, N ve P atomlarından oluşan, asidik özellik gösteren, karmaşık yapılı, büyük organik moleküllerdir. Nükleik asitler; hücrede metabolik faaliyetleri yönetir ve genetik özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Nükleik asitler tüm...

Beadle ve Tatum’un bir gen bir enzim hipotezini ispatladıkları deney

Bir Gen Bir Polipeptid Hipotezi

Protein sentezi konusunda anlatıldığı gibi proteinlerin sentezi, DNA üzerindeki genlerin kontrolünde gerçekleşir. Enzimler protein yapısında olduğundan enzimlerin sentezlenmesi de belirli genler tarafından kontrol edilir. Enzimler, canlılardaki yaşamsal olaylarda görevli moleküllerdir. Bu nedenle enzimlerin sentezinden...

Genetik bilginin mRNA aracılığıyla ribozoma taşınması (Santral dogma)

Protein Sentezi Nedir, Aşamaları Nelerdir?

Genlerdeki genetik bilginin ribozomlardaki proteinlere dönüşme süreci iki ana basamakta gerçekleşmektedir. Bunlar: DNA’nın bir ipliğinin üzerindeki genetik kodlara uygun olarak mRNA sentezinin gerçekleştiği transkripsiyon olayı, mRNA’nın, şifrenin kopyasını alıp sitoplazmaya geçmesinden sonra ribozom tarafından...