Görsel Yok

Biyoetik Nedir?

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Biyoetik kavramı bilimdeki hızlı değişimlerin ahlaki değerlere uygun olması gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Biyoetik canlı organizma üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ahlaki değer sorunlarının konu edildiği, […]

Görsel Yok

Model Organizmalar

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Deney ve araştırmalarda kullanılmak için uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir. İnsanlar üzerinde yapılamayan ya da yapılması etik olmayan deneylerde yaygın olarak model organizmalar […]

Genetik Mühendisiliği ve Biyoteknoloji

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramları çoğu zaman karıştırılsa da birbirinden farklı kavramlardır. Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan […]

DNA’nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon)

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Canlının bütün kalıtsal özellikleri DNA’ sında bulunur. Hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini eşleyerek kopyasını oluşturur. Böylece bölünme sonrası oluşan hücrelere kalıtım materyali eşit olarak aktarılır. […]

Beadle ve Tatum’un bir gen bir enzim hipotezini ispatladıkları deney

Bir Gen Bir Polipeptid Hipotezi

Nisan 27, 2018 Biyolog 0

Protein sentezi konusunda anlatıldığı gibi proteinlerin sentezi, DNA üzerindeki genlerin kontrolünde gerçekleşir. Enzimler protein yapısında olduğundan enzimlerin sentezlenmesi de belirli genler tarafından kontrol edilir. Enzimler, […]

Genetik bilginin mRNA aracılığıyla ribozoma taşınması (Santral dogma)

Protein Sentezi Nedir, Aşamaları Nelerdir?

Nisan 24, 2018 Biyolog 0

Genlerdeki genetik bilginin ribozomlardaki proteinlere dönüşme süreci iki ana basamakta gerçekleşmektedir. Bunlar: DNA’nın bir ipliğinin üzerindeki genetik kodlara uygun olarak mRNA sentezinin gerçekleştiği transkripsiyon olayı, […]

Gen bölgelerindeki kodlar ve mRNA’daki kodonlar

Genetik Şifre Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Nisan 24, 2018 Biyolog 1

DNA’nın moleküler yapısı tüm canlılarda aynı dört çeşit nükleotitten oluşmaktadır. Canlılar arasındaki farklılık ise nükleotitlerin DNA üzerindeki sayıları ve dizilişlerinden kaynaklanmaktadır. Bunu şu şekilde daha […]