Çiçeğin Yapısı ve Kısımları

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Çiçekler çiçeğin taşınmasını sağlayan çiçek sapına bağlı; çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek ve dişi organlardan oluşur. Çiçeğin en dışında bulunan, yeşil renkli olan ve yapraksı […]

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkilerde eşeysiz üreme ile aynı kalıtsal yapıya sahip çok sayıda bitki üretilir, eşeyli üreme sonucu ise genetik çeşitlilik oluşur. Açık tohumlu bitkilerin üreme organları kozalak, […]

Su ve Minerallerin Ksilemde Taşınması

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Su ve mineraller topraktan ksileme ulaştıktan sonra belirli kurallara göre taşınır. Osmozla su taşınırken, kolaylaştırılmış difüzyon ya da aktif taşımayla da mineraller ksileme ulaştırılır. Minerallerin […]

Köklerde Su ve Mineral Emilimi

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkide kökte bulunan emici tüy denilen uzantılar tarafından alınan su ve minerallerin yapraklara taşınması ksilem (odun boruları) tarafından sağlanır. Emici tüyler, yüzey alanını arttırdığı için […]

Bitkilerde Hareket

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkiler kökleriyle toprağa bağlı olduklarından aktif olarak yer değiştirme hareketi yapamazlar ancak durum değiştirme hareketi yaparlar. Bitki dokularında çeşitli çevre uyarılarının meydana getirdiği hareket üç […]

Bitkisel Hormonlar

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkilerde hücre bölünmesi, çiçek ve meyve oluşumu, yaprak dökme gibi olayların denetimi hormonlarla gerçekleşir. Bitki hormonları, aktif büyüme gösteren kök ve gövde uçlarında, tohumlarda, meyvelerde […]

Bitkisel Organlar

Nisan 24, 2020 Biyolog 0

Bitkilerin toprak altı bölümü kök sistemi, toprak üstü bölümü ise sürgün sistemi olarak adlandırılır. Kök Bitkide genellikle toprak altı organı olan kök; bitkinin toprağa bağlanması, […]