Category: Bitki Biyolojisi

Lipitler

Lipitler, Lipitlerin Çeşitleri ve Özellikleri

Lipitler polimer yapıdaki organik bileşiklerdir. Lipitler; trigliseritler, fosfolipitler ve steroitler olarak gruplandırılabilir. Eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler, suda çözünmez ya da çok az çözünürler. Yapılarını karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O)...

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar, Karbonhidrat Çeşitleri ve Özellikleri

Karbonhidratlar nükleik asitlerin (DNA-deoksiribonükleik asit, RNA-ribonükleik asit), ATP(adenozin trifosfat)’nin, yağ ve proteinlerle birleşerek hücre zarının ve bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır. Canlının yaşamını devam ettirebilmesi için gereksinim duyduğu enerji öncelikle karbonhidratlardan elde edilir. Karbonhidratlar...

Kiraz

Canlılarda Solunum Nedir?

Canlılar yaşamlarını sürdürürken gerekli olan enerjiyi besinlerde depo edilen kimyasal bağ enerjisinden karşılar. Bu enerjinin açığa çıkarılma sürecine solunum denir. Hücrelerde oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki çeşit solunum gerçekleşir. Hücrede oksijen kullanılmadan besinlerdeki...

Okaryot Hücre

Okaryot Hücre Nedir?

Üst âlem: Eukaryota (Whittaker & Margulis, 1978) Âlemler: Animalia – Hayvanlar Fungi – Mantarlar Plantae – Bitkiler Protista – Protistler Alternatif sınıflama: – Unikonta – Opisthokonta – Amoebozoa – Bikonta – Apusozoa – Cabozoa – Rhizaria –...

Çiçekli Bitkilerde Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Tozlaşma: Erkek organ başçığının açılması sonucunda olgunlaşan polenlerin böcekler, kuşlar, rüzgâr, su vb. etkenlerle dişi organın tepeciğine taşınmasına tozlaşma denir. Bir çiçeğin dişi organına, aynı çiçekten veya aynı bitkinin başka çiçeğinden polenlerin taşınmasına kendi...

Çiçeğin Yapısı ve Kısımları

Çiçekler çiçeğin taşınmasını sağlayan çiçek sapına bağlı; çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek ve dişi organlardan oluşur. Çiçeğin en dışında bulunan, yeşil renkli olan ve yapraksı görünümde olan çanak yapraklar; çiçek tomurcukları açılmadan önce onları...

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Bitkilerde eşeysiz üreme ile aynı kalıtsal yapıya sahip çok sayıda bitki üretilir, eşeyli üreme sonucu ise genetik çeşitlilik oluşur. Açık tohumlu bitkilerin üreme organları kozalak, kapalı tohumlu bitkilerin üreme organı ise çiçeklerdir. Eşeyli üreyen...

Bitkilerde Fotosentez Ürünlerinin Taşınması

Yapraklarda fotosentez ile üretilen organik besinler, floem tarafından bitkinin diğer kısımlarına taşınır. Besinlerin floemde taşınması, ksilemden farklı olarak çift yönlüdür ve canlı olan bu hücrelerde taşıma sırasında enerji harcanır. Floemde besin maddelerinin taşınması, ksilemdeki...

Stomaların Yapısı ve Açılıp Kapanma Mekanizması

Yaprakların yüzeyinde bulunan stoma ile bitkilerde terlemenin kontrolü ve gaz alışverişi sağlanır. Stomaların yapraktaki yerleri ve sayıları, bitkilerin yaşadıkları ortama göre değişir. Kurak ve sıcak ortam bitkilerinde su kaybını azaltmak için stoma sayısı azdır...