Category: Canlılar Dünyası

Ciğer otları

Bitkiler Alemi ve Bitkiler Alemi Özellikleri

Çok hücreli ve ökaryotik hücre yapısına sahip olan bitkiler, kloroplast organeline sahiptir. Fotosentez sonucu ürettikleri glikozun fazlasını nişastaya çevirerek depo eder. Hücre zarının dış kısmında ağırlıklı olarak selülozdan oluşan bir hücre duvarı bulunur. Bitkiler,...

Kuşların Özellikleri

Kuşların Özellikleri Nelerdir?

Tüylere sahiptirler, ön ekstremiteleri kanat şeklini almıştır. Pul yapısı yoktur. Sıcak kanlıdırlar. Derilerinde salgı bezi yoktur. Yalnız kuyruk kökünde yağ bezleri bulunur. Ağız keratin yapıdaki gaganın ucundadır. Dişleri yoktur. İskelet tamamen kemikleşmiştir. Kemiklerin içleri...

Araştırma Yapan Bilim İnsanları

Mikrobiyoloji Nedir?

Mikrobiyoloji genellikle çapları 1mm’den küçük olan ve gözle görülemeyecek küçüklükteki canlılarla uğraşan bir bilim dalıdır. Bakteri, virüs, protozoonlar, bazı metazoa hayvanlar ve birçok alg’i içerir. Tıbbi mikrobiyoloji; insanlar için patojen olan mikroorganizmaların teşhisi/tanısı ve...

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler Nelerdir?

Canlılar elementlerden oluşmuştur. Tek hücrelilerden çok hücrelilere kadar her canlının toplam kütlesinin yaklaşık %98’i karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt elementlerinden oluşur. Bu altı elementin yanı sıra 92 doğal elementin %20-25’i canlıların sağlıklı...

Denizanası

Denizanasının Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Denize girmişseniz bir denizanasıyla karşılaşmış, zehirli hücrelerine temas etmiş ya da en azından bir denizanası hikayesi dinlemişsinizdir. Denizanalarının vücudunda zehir içeren çok sayıda mikroskobik kapsül bulunur. Bu kapsüller, yakıcı özelliktedir. İnsan derisine ya da...

Grip Hastalığı

Virüslerin Neden Olduğu Bazı Hastalıklar

Virüslerin çoğalmak için gereksinim duyduğu organizmaya konakçı denir. Virüsler; konakçı organizma olarak kullandıkları hayvanları, bitkileri, mantarları, protozoaları, arkeleri ve bakterileri enfekte ederek pek çok hastalığa sebep olmaktadır. İnsanlarda görülen viral hastalıklar arasında; kuduz, grip,...