Category: Canlılar Dünyası

Hücre Dışı Sindirim

Sindirim Sistemine Giriş

Sindirim: Karbonhidrat, yağ, protein gibi büyük moleküllü besin, protein gibi büyük moleküllü besin maddelerinin kendilerini oluşturan parçalanarak hücre zarından geçebilecek hâle gelmesidir. Bu olay mekanik ve kimyasal olarak iki şekilde gerçekleşir. Besinler; organizmanın yapısında,...

Türkiye'nin Ekosistemi ve Biyolojik Çeşitliliği

Türkiye’nin Ekosistemi ve Biyolojik Çeşitliliği

Ülkemizin genetik ve tür çeşitliliği ekosistem çeşitliliği ile yakından ilgilidir. Orman, step, sulak alan, deniz ve kıyı, dağ ekosistemleri farklı tür canlılar barındırır. Orman ekosistemleri Akdeniz, Doğu ve Batı Karadeniz orman alanlarında iğne yapraklı...

Dinazorlar

Sürüngenler ve Sürüngenlerin Özellikleri

Vücutları keratinden yapılmış pullarla örtülüdür. Sürüngenler akciğer solunumu yapar. Sürüngenler dünyada geniş bir dağılım gösterir. Sıcak veya ılıman iklimde yaşarlar. Soğuk iklimi olan bölgelerde yaşayamazlar. Kalpleri üç odacıklı olup karıncık bölümü yarım perdeyle ikiye...

Kara kurbağası

İki Yaşamlılar (Amphibia)

İki yaşamlılar göllerde, nehirlerde, su birikintilerinde, nemli ve suya yakın yerlerde yaşar. Bu hayvanlar hayat döngülerinin bir döneminde suda, bir döneminde karada yaşamaya uyumlu oldukları için iki yaşamlılar olarak adlandırılır. Derilerinde mukus bezleri bulundururlar....

Çekiç başlı köpek balığı

Omurgalılar, Omurgalı Balık Türleri

Kordalıların tümünde bulunan içi boş sinir kordonu omurgalılarda beyin ve omuriliği, notokord da gelişerek omurgayı oluşturur. İskeletin diğer kısımları buradan farklılaşır. Omurgalılarda iskelet sistemi kemikleşmiştir. Solungaç yarıkları ilkel kordalılarda beslenmede görev alırken omurgalılarda solunumda...

İlker kordalılar

İlkel Kordalılar Nelerdir?

Kordalılar ilkel kordalıları ve omurgalıları kapsayan üst sınıflandırma basamağıdır. Bir hayvanın kordalı olarak sınıflandırılabilmesi için dört özelliğinin olması gerekir. Yaşamlarının en az bir döneminde sırt bölümlerinde içi boş bir sinir kordonu; bu kordonun altında...

Deniz Yıldızı

Derisi Dikenliler ve Derisi Dikenlilerin Özellikleri

Derisi dikenlilerin hemen hepsi denizlerde yaşar. Kıyılardan okyanusların derinliklerine kadar her yerdedir. Sürünerek hareket eder. Vücutlarının alt kısmında tüp ayak denilen yapılar bulunur. Tüp ayaklar, vücuda dağılmış ve içi sıvı dolu kanal ağıyla bağlantılıdır....

Eklem bacaklılardan Örümcek

Eklem Bacaklılar ve Eklem Bacaklıların Özellikleri

Omurgasızların en büyük grubudur. Eklem bacaklılar olarak adlandırılan canlı grubu kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve böcekleri içine alır. Çoğunluğu böcek olmak üzere yaklaşık bir milyon eklem bacaklı canlı türü tanımlanmıştır. Kara hayatına en iyi...

Yumuşakçalar

Yumuşakçalar ve Yumuşakçaların Özellikleri

Vücutları yumuşak ve kabukludur. Kabuklarının altında manto adı verilen ince bir doku tabakasından oluşan vücut örtüleri vardır. İç organları gelişmiştir. Ayakları toprağı kazma, sürünme, avlarını yakalama işini görecek biçimde farklılaşmıştır. Otçul, etçil veya parazitik...

İnsanlarda parazit yaşayan ve hastalığa neden olan yuvarlak solucanlar

Solucanlar ve Solucanların Özellikleri

Solucan dendiğinde ilk akla gelen toprakta yaşayan, silindirik gövdeli hayvanlardır. Oysa bu grupta yer alan çok çeşitli türler vardır. Bazıları mikroskobik, bazıları metrelerce uzunlukta, bazıları ince, bazıları çok kalındır. Vücutları iki taraflı simetriye (vücutlarının...