Alageyikler

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Ekim 15, 2018 Biyolog 0

Türkiye’nin çok zengin ve dünyada benzerine az rastlanan bir biyolojik çeşitliliğe sahip olması topluma birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi sürecinde resmî kurum ve […]

Asya fili

Soyu Tükenen Türler

Ekim 15, 2018 Biyolog 0

Canlı doğal kaynakların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle bazı türlerin soyları tükenmiştir. Geçmişte sadece Türkiye’de yaşayan Anadolu parsı ile Türkiye […]

Rüzgâr ve güneş enerjijsi panelleri

Karbon Ayak İzi Nedir?

Ekim 15, 2018 Biyolog 1

Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi denir. […]

Su ayak izi bileşenleri

Su Ayak İzi Nedir?

Ekim 15, 2018 Biyolog 2

Birey veya topluluk tarafından kullanılan, her mal ve hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi için gereken toplam tatlı su hacmine su ayak izi denir. Su ayak izinin […]

Türkiye’nin biyolojik kapasitesi ve ekolojik ayak izi, 1961-2007

Ekolojik Ayak İzi Nedir?

Ekim 15, 2018 Biyolog 0

İnsanın ekosistemdeki rolünü gösterecek önemli bir kriter ekolojik ayak izidir. Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken […]

Biyolojik Çeşitliliğin Azalması

Biyolojik Çeşitliliğin Azalması

Ekim 15, 2018 Biyolog 3

Habitatların azalması, ötrofikasyon, türlerin aşırı kullanımı ve yeni türlerin ekosisteme katılması biyolojik çeşitliliğin azalmasında etkili olan faktörlerdir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, […]

Biyolojik birikim (ppm: milyonda bir parçacık)

Biyolojik Birikim Nedir?

Ekim 15, 2018 Biyolog 0

Ekosistemdeki canlı ve cansız bileşenler arasında sürekli bir döngü hâkimdir. İnsanlar tarafından üretilen ve doğaya zarar veren maddeler ekosistemlere bırakılır. Zehir etkisi olan bu maddelerin […]