DNA’nın yapısına katılan azotlu organik bazların eşleşmesi

DNA ve RNA’nın Karşılaştırılması

Mart 3, 2021 Biyolog 0

DNA olarak bildiğimiz ancak tam adının Deoksiribonükleik Asit olan nükleik asit ile RNA olarak bildiğimiz Ribonükleik Asit’in özellikleri bakımından karşılaştırmasını maddeler halinde hazırladık. DNA ve […]

Reaksiyonun enzimli ve enzimsiz gerçekleşme grafiği

Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler

Mart 2, 2021 Biyolog 0

Enzim aktivitesine etki eden faktörler sıcaklık, pH değeri, su miktarı, enzim-substrat yoğunluğu, substrat yüzeyinin alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerdir. Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler Sıcaklık […]

Tipik bir insan enzimi için optimum sıcaklık

Enzimler, Enzimlerin Yapısı, Görevleri ve Özellikleri

Mart 2, 2021 Biyolog 0

Enzimler; canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir. Enzimler kullanılamazsa biyolojik reaksiyonlar gerçekleşemez. Çünkü reaksiyonların gerçekleşmesi için […]

Hücre döngüsünün kontrolü

Hücre Bölünmesinin Kontrolü

Ekim 15, 2018 Biyolog 0

Kalıtsal materyalin korunması ve kromozomların yeni hücrelere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında, mitozun önemi çok büyüktür. Hücre döngüsü genlerin kontrolünde gerçekleşir. Hücre döngüsünün bazı aşamalarında, interfaz […]

Bitki hücresinde mitoz bölünme

Sitokinez (Sitoplazma Bölünmesi)

Ekim 15, 2018 Biyolog 0

Çekirdek eşlenmesinin sonuna doğru, sitokinez başlar ve sitoplazmanın bölünmesi sonucunda aynı genetik yapıda iki hücre oluşur. Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanma ile bölünür. Sitoplazmanın boğumlanması, hücreyi […]