Category: Hücre

Hücre Nedir?

Hücrenin Özellikleri Nelerdir?

Canlılığın temel yapı birimi hücredir. Hücre teorisine göre tüm canlılar hücrelerden oluşur ve yeni hücreler öncekilerinin bölünmesiyle meydana gelir. Hücreler kimyasal bileşen ve metabolik işlev açısından benzerlik gösterir. Bir organizmanın işlerlik kazanması hücrelerin etkileşimine...

Amip

Farklı Hücre Örneklerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Bitki ve hayvan hücrelerinin bazı ortak özellikleri olmasına rağmen şekli, büyüklüğü, rengi ve iç yapısı bakımından aralarında farklılıklar vardır. Her hücrede mutlaka sitoplazma ve onu çevreleyen bir hücre zarı bulunur. Ayrıca birçok hücre, çekirdeğe...

Hücre zarında ekzositoz

Ekzositoz Nedir?

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin, hücre içinden hücre dışına doğru taşınmasına ekzositoz denir. Ekzositozda da maddelerin taşınım yönü yoğunluk farkına bağlı değildir. Ekzositozun gerçekleşebilmesi için hem enzimlere gereksinim duyulur hem de ATP...

Hücre zarında pinositoz

Endositoz Nedir?

Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin, hücre zarındaki cepler aracılığıyla hücre içine alınmasına endositoz denir. Enzimlerin kullanıldığı bu olay sırasında ATP harcanır. Hücre zarı endositoz olayı sırasında biraz küçülür. Büyük katı moleküllerin...

Hücre zarında aktif taşıma

Aktif Taşıma Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Aktif taşımada hücre zarından geçebilecek büyüklükteki molekül ve iyonlar, yoğunluğunun az olduğu taraftan yoğunluğunun çok olduğu tarafa doğru seçici geçirgen zar yardımıyla taşınır. Taşıma, yoğunluk derecesine zıt yönde olduğu için ATP kullanılır. Dolayısıyla aktif...

Hücre İskeleti

Hücre İskeleti Nedir? Hücre İskeleti Ne İşe Yarar?

Hücre İskeleti, hücre şeklinin oluşması ve korunmasında görev alır. Prokaryot canlılarda bulunmaz. Organellerin sitoplazma içinde uygun konumda tutulmasını sağlar ve hücre bölünürken kromozomların hareket etmesinde rol oynar. Hücre iskeleti mikrofilamentler, mikrotübüller ve ara flamentler...

Peroksizom Formül

Peroksizom Nedir? Peroksizom Özellikleri Nelerdir?

Peroksizomlar, neredeyse bütün ökaryot hücrelerde bulunan hem oksitleyici hem de antioksidan etkiye sahip bazı enzimler içeren zarlı bir organeldir. Bazı peroksizomlar yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür. Bu olay sırasında oksijen kullanıldığı...

Kloroplast

Plastit Nedir? Plastit Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?

Plastit, Bitki ve alg hücrelerinde bulunur ve besin üretimi (fotosentez), renk oluşumu, besin depolanması gibi farklı olaylardan sorumludur. Kloroplastlar, kromoplastlar ve lökoplastlar olmak üzere 3 çeşittir. Kloroplastlar ve kromoplastlar farklı tipte ve yapıda pigment...

Amipte besin ve kontraktil koful

Koful Nedir? Koful Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kofullar, Golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, hücre zarı ve çekirdek zarı tarafından oluşturulabilir. Kofulların işlevlerine göre besin kofulu, boşaltım kofulu, depo kofulu ve kontraktil koful gibi çeşitleri vardır. Besin kofulu hücreye alınan büyük moleküllü besinleri...

Sentrozom ve mikrotübüller

Sentrozom Yapısı, Özellikleri ve Görevi

Birbirine üçer üçer bağlanmış dokuz grup, mikrotübül adı verilen protein iplikçiklerinin birleşmesiyle sentriol oluşur. İki sentriolün birbirine dik olarak konumlanmasıyla oluşan yapıya sentrozom denir. Sentrozom organeli, hayvan hücrelerinde bulunur (olgun alyuvar, yumurta ve sinir...