Category: Hücre

Bazı ökaryot hücreler kümeler oluşturur

Bir Hücreden Çok Hücreye

Pek çok ökaryot hücre bakteriler gibi bölünerek çoğalsa da hücre içi organizasyonlarının bakterilerden farklı olduğunu öğrendiniz. Ökaryot bir hücreli canlılar arasında da özelleşmiş yapılar açısından farklılıklar vardır. Örneğin, mayalar bakterilerden daha karmaşık, amipten daha...

Endosimbiyozis hipotezine göre prokaryotlardan ökaryotların farklılaşması

Prokaryottan Ökaryota

Bilim insanları DNA ve genler üzerine yaptıkları deneysel çalışmalarında bazı canlıları kullanırlar. Bu canlılardan bazıları bir tür bakteri E.coli (Escherichia coli), maya türü olan Saccharomyces cerivisiae (Sakkaromises serivisya), bir tere türü olan Arabidopsis thaliana...

Silika üzerinde enzim

Enzimler, Enzim Nedir?

Bir gün boyunca tükettiğiniz gıdaların arasında patates, çikolata, ekmek gibi besin içeriği karbonhidrat olan yiyecekler bulunur. Karbonhidratlı gıdaları öncelikle enerji ihtiyacımızı karşılamak amacıyla alırız. Yediğimiz besinlerin sindirim sisteminde yapı taşlarına ayrışması gerekir. Bu ayrışma...

Bir disakkarit olan maltozun enzim etkisiyle yapı birimlerine ayrılması

Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri

Enzimlerin çoğu proteindir. Yalnızca proteinden oluşan enzimlerin etkinlik gösterebilmeleri için başka kimyasal moleküllere gereksinim yoktur. Pepsin ve üreaz bu tür enzimlerdir. Birçok enzimin ise işlevini gerçekleştirebilmesi için protein olan kısımlarında (apoenzim) kofaktör adı verilen...

Silika üzerinde enzim

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler

Canlılarda çok çeşitli enzim bulunur. Bu enzimler biyokimyasal tepkimeleri katalizlerken dış etmenlerden de etkilenir. Enzimlerin çalışmasına etki eden etmenleri sıcaklık, pH derecesi, enzim yoğunluğu, substrat yoğunluğu, substrat yüzeyi, su ve kimyasal maddeler olarak sıralayabiliriz....

Funguslarda Somatik Yapılar

Fungal Dokular ve Fungal Dokuların Özellikleri

Fungus hiflerinden oluşmuş fungal dokulara “Plectenchyma” adı verilir. Plectenchyma’yı oluşturan hifler birbirine gevşek olarak sarılıp fungal dokuyu oluşturmuşsa buna Prosenchyma adı verilir. Bu dokuda fungus hifleri karakterlerini kaybetmemiştir, hifler kolaylıkla görülebilir. Bazı fungal dokularda...

Funguslarda Somatik Yapılar

Fungus Hücresinin Bitki ve Bakteri Hücrelerinden Farklılıkları

Hücre duvarının yapısı. Bitki hücrelerinde selüloz ve hemiselüloz yanında pektin ve lignin gibi maddeler bulunmakta, fungus hücrelerinde ise selüloz, hemiselüloz ve bitki hücrelerinde bulunmayan kitin bulunmaktadır. Bitki hücrelerinde kloroplast bulunurken fungus hücrelerinin çoğunda (Chromista...

Funguslarda Somatik Yapılar

Fungusların hifsel ultra yapısı

Bir fungus hif yapısı incelendiğinde fungal hücre yapısının her hücrede aynı olmadığı görülür. Her bir hif (hypha) Esas olarak bir tüp, sert bir hücre duvarından ve protoplasmadan ibarettir. Uca doğru incelmiştir, burası aktif büyümenin...

Funguslarda Somatik Yapılar

Bir Fungus hücresinin yapısı

Sitoplazma içinde ise değişik hücre cisimcikleri yer alır. Bunlar bitkidekilere benzer organellerdir. Sitoplazmanın ortasında veya ortasına yakın bir bölümde çekirdek (nukleus) yer alır. Çekirdeğin etrafında 2 katlı çekirdek zarı bulunur ve burada da pore’lar...

Funguslarda Somatik Yapılar

Funguslarda Somatik Yapılar

Funguslardaki vücut yapısına Tallus veya Soma adı verilir. Somatik yapılar, basitten daha karmaşıklara doğru oldukça değişiklik arz eder. Gerçek funguslarda somatik yapı hypha (hif) adı verilen ipliksi yapılardan oluşur. Bir hif; içerisinde sitoplazma bulunan,...