Funguslarda Somatik Yapılar

Bir Fungus hücresinin yapısı

Şubat 5, 2022 Biyolog 0

Sitoplazma içinde ise değişik hücre cisimcikleri yer alır. Bunlar bitkidekilere benzer organellerdir. Sitoplazmanın ortasında veya ortasına yakın bir bölümde çekirdek (nukleus) yer alır. Çekirdeğin etrafında […]

Funguslarda Somatik Yapılar

Funguslarda Somatik Yapılar

Şubat 5, 2022 Biyolog 0

Funguslardaki vücut yapısına Tallus veya Soma adı verilir. Somatik yapılar, basitten daha karmaşıklara doğru oldukça değişiklik arz eder. Gerçek funguslarda somatik yapı hypha (hif) adı […]

DNA’nın yapısına katılan azotlu organik bazların eşleşmesi

DNA ve RNA’nın Karşılaştırılması

Mart 3, 2021 Biyolog 0

DNA olarak bildiğimiz ancak tam adının Deoksiribonükleik Asit olan nükleik asit ile RNA olarak bildiğimiz Ribonükleik Asit’in özellikleri bakımından karşılaştırmasını maddeler halinde hazırladık. DNA ve […]

Reaksiyonun enzimli ve enzimsiz gerçekleşme grafiği

Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler

Mart 2, 2021 Biyolog 0

Enzim aktivitesine etki eden faktörler sıcaklık, pH değeri, su miktarı, enzim-substrat yoğunluğu, substrat yüzeyinin alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerdir. Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler Sıcaklık […]

Tipik bir insan enzimi için optimum sıcaklık

Enzimler, Enzimlerin Yapısı, Görevleri ve Özellikleri

Mart 2, 2021 Biyolog 0

Enzimler; canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir. Enzimler kullanılamazsa biyolojik reaksiyonlar gerçekleşemez. Çünkü reaksiyonların gerçekleşmesi için […]