Category: Hücre

Akyuvar hücresinde mikroorganizmanın lizozomla etkisiz hale getirilmesi

Lizozom Nedir? Lizozom Nerede Bulunur?

Lizozom, alyuvarlar hariç bütün hayvansal hücrelerde, sıvı ortamda yaşayan tek hücreli canlılarda (amip, paramesyum gibi) bulunur. Etrafı tek katlı zarla çevrili olan lizozomların içerisinde protein, karbonhidrat ve lipit gibi molekülleri parçalayan sindirim enzimleri bulunur....

Golgiden üretilen salgı maddesinin hücre dışına salınması

Golgi Cisimciği (Golgi Aygıtı)

Golgi Aygıtı, ilk defa 1898 yılında İtalyan bilim insanı Camillo Golgi (Kamillo Golgi) tarafından keşfedildiği için bu organel, onun adıyla anılmaktadır. Golgi aygıtı; olgun alyuvarlar ve sperm gibi ökaryot hücreler ile bakteriler gibi prokaryot...

Endoplazmik retikulum

Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik Retikulum, sabit bir büyüklüğü ve şekli olmayan, dolayısıyla hücre içindeki miktarı sayı ile belirtilemeyen bir organeldir. Olgun alyuvar hücreleri dışında genellikle bütün ökaryot yapılı hücrelerde bulunur. Çekirdek zarından başlayarak sitoplazmaya, hatta hücre zarına...

Ribozomun alt birimleri

Ribozom Organelinin Yapısı ve Özellikleri

Ribozom, tüm canlılarda bulunan zarsız bir organeldir. Ribozom organeli birbirini tamamlayan iki alt birimden oluşur. Bunlara büyük ve küçük alt birim adı verilir. Bu birimlerin her biri protein ve rRNA moleküllerinden meydana gelmiştir. Ribozom...

Akyuvar hücresinde mikroorganizmanın lizozomla etkisiz hale getirilmesi

Sitoplazma ve Organeller

Sitoplazma, çekirdek ile hücre zarı arasını dolduran kısımdır. Sitoplazma yumurta akı kıvamındadır ve %70-90’ı sudan ibarettir. Sitoplazmanın yapısında suyun yanı sıra proteinler, yağlar, karbonhidratlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, çeşitli mineraller ve tuzlar da bulunur. Yaşamsal...

Akıcı mozaik hücre zarı modeli

Hücre Zarı ve Hücre Zarının Görevleri

Hücre Zarı, hücreyi cansız çevreden ve diğer hücrelerden ayıran yapıdır. Hücrenin iç ve dış ortamı arasındaki sınırı oluşturur ve kontrollü madde alış verişini sağlar.

Ökaryotik hücre yapısına sahip bitki ve hayvan hücresi ve kısımları

Prokaryot ve Ökaryot Hücreler

Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere iki grupta incelenir. Prokaryot Hücre: Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği ve zarla çevrili organeli bulunmayan hücrelere prokaryot...

Preparatın Hazırlanması

Preparatın Hazırlanması ve Mikroskopta Görüntünün Bulunması

Mikroskopta inceleme yapabilmek için objelerin mikroskopta incelenebilecek hâle getirilmesi gerekir. İncelenecek objeden kesit alınması, kesitin lam üzerine yerleştirilmesi, gerekiyorsa boyanması ve en sonunda üzerine lamelin kapatılması işlemine preparasyon; bu işlemlerden geçerek hazırlanmış örneğe ise...

Işık mikroskobun mekanik ve optik kısımları

Işık Mikroskobu Nedir? Işık Mikroskobu Parçaları

Çoğunlukla temel eğitim, lise ve üniversitelerin bazı bölümlerindeki öğrenci laboratuvarlarında kullanılan mikroskop çeşididir: Işık Mikroskobu. Işık mikroskobunda, kaynaktan gelen görünür ışık (beyaz ışık), incelenecek örnek içinden geçerek objektif merceğine ulaşır. Işık objektifte kırılarak oküler...

Bazı hücre tipleri ve biyomoleküllerin büyüklükleri

Hücre Görüntüleme Teknikleri

Hücre görüntüleme teknikleri, mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa vs.) ve dokuları oluşturan hücrelerin büyüklüklerinin belirlenmesini sağlamıştır. Bu canlıların büyüklükleri, uluslararası metrik sisteme ait ölçü birimlerinden yararlanılarak ifade edilir. Ölçü birimleri birbirine dönüştürülebilir. Uluslararası metrik...