Hücre Görüntüleme Teknikleri
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Hücre Görüntüleme Teknikleri

0

Hücre görüntüleme teknikleri, mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa vs.) ve dokuları oluşturan hücrelerin büyüklüklerinin belirlenmesini sağlamıştır. Bu canlıların büyüklükleri, uluslararası metrik sisteme ait ölçü birimlerinden yararlanılarak ifade edilir. Ölçü birimleri birbirine dönüştürülebilir.

Uluslararası metrik sisteme ait ölçü birimleri arasındaki matematiksel ilişki.

1 m100 cm (santimetre)
1 cm10 mm (milimetre)
1 mm1000 μm (mikrometre)
1 μm1000 nm (nanometre)
1 nm10 A (angström)

Ökaryot organizmaların hücreleri ve bakteriler mikrometre, virüsler nanometre, atom ve moleküller ise angström boyutundadır.

Bazı hücre tipleri ve biyomoleküllerin büyüklükleri
Bazı hücre tipleri ve biyomoleküllerin büyüklükleri

Normal bir insan gözü birbirine 0.1 mm’den daha yakın olan iki noktayı ayırt edemez. Hücreler 0.1 mm den çok daha küçük olduğu için çıplak gözle görülemez, ancak mikroskopla incelenebilir.

Mikroskop’un Tanımı

Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin mercekler yardımıyla büyütülerek incelenmesini sağlayan bir alettir. Bu nedenle biyologların hücre ile ilgili çalışmalarında kullandıkları en önemli alettir. Biyolojik bir terim olan mikroskop; Yunanca mikro (küçük) ve skop (bakıcı, gözleyici) kelimelerinden meydana gelmiştir.

Mikroskoplar özelliklerine göre büyük farklılık gösterir. Günümüzde laboratuvarlarda yaygın olarak ışık mikroskobu ve floresan mikroskobu kullanılmaktadır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir