Hücre Teorisi
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Hücre Teorisi

0

Robert Hooke’un 1665 yılında hücreyi keşfetmesinden sonra hücre ile ilgili çalışmalar yüz yılı aşkın bir süre devam etmiştir.

1838’de Alman botanikçi Matthias Schleiden (Matiyas Şılaydın) ve Belçikalı zoolog Theodor Schwann (Teodor Şıvan) bitki ve hayvan dokuları üzerindeki çalışmalarını paylaşırken, gözlemlerindeki benzerliği fark ettiler.

Matthias Schleiden - Theodor Schwann - Rudolf Wirchow
Matthias Schleiden – Theodor Schwann – Rudolf Wirchow

Buradan hareketle bitki ve hayvan dokularını oluşturan temel yapısal birimlerin aynı olduğu sonucuna vardılar. Bu gelişme bütün canlıların hücrelerden oluştuğunu ileri süren hücre teorisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 1858 yılında Alman Patolog Rudolf Wirchow (Rudolf Virkov) ise bu bilgilere ilave olarak her hücrenin, var olan diğer hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu ileri sürmüştür.

Hücre Teorisi

  • Tüm canlılar hücrelerden oluşur.
  • Hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir.
  • Tüm hücreler, kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelmiştir.

İlerleyen yıllarda canlılar üzerine inceleme ve araştırma yapan bilim insanlarının ulaştıkları yeni bilgiler, hücre teorisinin gelişmesini sağlamıştır. Bundan sonra yapılacak araştırmaların da bu teoriye katkılar sağlayacağı
muhakkaktır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir