Aktif Taşıma Nedir, Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Aktif Taşıma Nedir, Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

0

Hücrelerin sitoplazmalarının madde derişimi çoğunlukla dış ortamın madde derişiminden farklıdır. Canlılar bu farkı korumak amacıyla aktif taşıma yapmalıdır.

Zardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun oldukları ortama geçişi aktif taşımayla olur. Bu taşıma şeklinde enerji molekülü olarak ATP kullanılır. Taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alır. Sadece canlı olan hücrelerde gerçekleşebilir.

Hücre, aktif taşıma ile madde alabilir veya aktif taşıma ile madde atabilir. Yani taşıma çift yönlü olabilir.

Aktif taşıma olayı
Aktif taşıma olayı

Örneğin, hayvan hücrelerinin zarlarında sodyum ve potasyum değiş tokuşu yapan sodyum-potasyum pompası, aktif taşıma yaparak çalışır.

Bu sistemde sodyum ve potasyum iyonları, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru ters yönde taşınır. Her taşınma döngüsünde taşıyıcı protein iki farklı şekil arasında gidip gelir. Her döngüde hücre içine taşınan iki adet potasyum iyonuna karşılık hücre dışına üç tane sodyum aktarılır.

Taşıyıcı proteine fosforilasyonla ATP’den fosfat bağlanması, proteinin şekil değişikliği için gerekli enerjiyi sağlar.

Sinir hücrelerinde aktif taşıma.
Sinir hücrelerinde aktif taşıma.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir