Hücre

Hücre Teorisi

Robert Hooke’un 1665 yılında hücreyi keşfetmesinden sonra hücre ile ilgili çalışmalar yüz yılı aşkın bir süre devam etmiştir. 1838’de Alman botanikçi Matthias Schleiden (Matiyas Şılaydın) ve Belçikalı zoolog Theodor Schwann (Teodor Şıvan) bitki ve...

Hücre Nedir? – Hücrenin Tarihçesi

Hücre Nedir? – Hücrenin Tarihçesi

Organizmayı oluşturan hücrenin canlılığı; yapısındaki atom, iyon ve moleküllerin eksiksiz bir şekilde düzenlenmesine ve işleyişine bağlıdır. Diğer bir deyişle; atom, iyon ve moleküllerin varlığı canlılığı temsil etmek için yeterli değildir. Çünkü bunlar cansız varlıkların...

Bilimin Sistemli ve Yöntemli Olma Özelliği Nedir?

Bilim gelişigüzel bir çalışma değildir. Konusunu belirlemede, olayları incelemede çalışmalar titizlikle sürdürülür. Yöntem ve aşamaları önceden belirlenir. Farklı bilim dallarında kullanılan yöntem ve teknikler birbirinden farklılık gösterebilir. Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimlerinde;...

Bilimin Birikimli İlerleme ve Değişebilir Olma Özellikleri

Bilimsel çalışmalar, bilim insanları arasındaki bir bayrak yarışına benzetilebilir. Her bilim insanının yaptığı araştırma, aynı konuda yapılan diğer araştırmaları destekleyebilir, yeni bakış açıları oluşturabilir ya da öncekini bütünüyle değiştirebilir. Örneğin DNA molekülünün günümüzde kabul...

Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir?

Bilimde nesnellik (objektiflik); gerçekliği kanıtlanabilen, ölçülebilen ve geçerliliği herkesçe kabul edilen bilgilerdir. Bilimde öznellik (subjektiflik) ise; bilginin kişiye bağlı olarak değişebilmesidir. Bilimsel bilgi nesnel olmalıdır. Bilimsel bilgiyi araştıran bilim insanının beklentileri, eğitimi, tecrübeleri, önceki...

Bilimsel Bilginin Özellikleri Nelerdir?

Bilimsel bilgi deneyseldir ancak deney, sadece laboratuvarla ve belirli araç gereçlerle sınırlandırılamaz. Deneyler için mekân ve değişkenler olmalıdır. Bilim; fen, sosyal, sağlık, çevre, psikoloji, evren vs. alanları kapsadığı için bu alanlarda elde edilen bilimsel...

Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

İnsanın ihtiyaçları ve merak duygusu; araştırmanın, keşfetmenin ve bilimin temelini oluşturmuştur. Tarih boyunca insan, çevresini anlamaya çalışarak gözlemler yapmış ve bilinmeyenler insanda merak duygusu uyandırmıştır. Bu duygu insanları araştırma ve inceleme yapmaya yöneltmiştir. İnsan,...