Hayvan hücresinde sitokinez

Mitozun Evreleri Nelerdir?

Mitoz, tek hücrelilerde üremeyi sağlarken çok hücrelilerde organizmanın büyümesini, gelişmesini ve yıpranan kısımların onarılmasını sağlar. Ancak hücre gibi karmaşık bir yapının bölünmesi sadece ikiye ayrılma şeklinde gerçekleşen basit bir olay değildir. Mitozun diğer bir...

Hücre döngüsü

İnterfaz Nedir, İnterfaz Evresi Ne Demektir?

Bir bölünmenin tamamlanmasından sonra oluşan hücrelerin yeni bir bölünme başlangıcına kadar geçirdiği sürece interfaz denir. İnterfaz süresi hücre döngüsünün yaklaşık %90’ını oluşturur. Örneğin insan deri epitel hücresi 24 saatte bir bölünebilir. Bu sürenin yaklaşık...

Eşlenmiş kromozomun yapısı

Mitoz Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Bir hücrenin genetik bilgisini içeren DNA’ya genom adı verilir. Prokaryot hücrelerin genomu halkasal yapıda bir DNA’dan oluşur. Ökaryot hücreler ise birden fazla doğrusal DNA’dan oluşmaktadır. Ökaryot bir hücredeki DNA’nın toplam uzunluğu çok fazladır. Örneğin...

Hücre büyümesinde hacim yüzey ilişkisi

Hücre Bölünmesinin Gerekliliği

Hücre metabolizmasının çekirdek tarafından kontrol edilmesi, hücrenin organik ve inorganik madde ihtiyacının karşılanması, atıkların hücreden uzaklaştırılması ve maddelerin hücrede iletimi için hücre boyutunun belli sınırlar içerisinde olması gerekir. Hücre; morfolojik olarak bir küp şeklinde...

Termometre - Üç Ayak - Spatül - Baget

Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler Nelerdir?

Laboratuvarda deneye başlamadan önce deneye ait teorik bilgi, malzeme ve düzenek hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Laboratuvarda kullanılan cam, porselen, plastik, kauçuk ve metallerden yapılmış araçlar aşağıda tanıtılmıştır. Damlalık, çeşitli çözeltileri damlatmak için kullanılan araçtır. Bistüri,...

Hücre Nedir?

Bilimde Teori ve Kanun Nedir?

Teori, birçok kanıt tarafından desteklenen, hipotezden daha geniş kapsamlı bir kuramdır. Örneğin doğada zehirsiz oldukları hâlde zehirli taklidi yapan kurbağalar avcılarından korunur. Bu, kurbağaların hayatta kalma şansını artıran bir adaptasyondur. Bu bir hipotezdir. “Canlıların...

Bilimsel Bilgi

Bilimsel Bir Çalışma Örneği

Gözlem Yapma ve Veri Hazırlama Sanayi bölgelerinin yakınında bulunan bir göldeki balık sayısı sürekli azalmaktadır. Göldeki çözünmüş oksijen oranı düşüktür. Problem Belirleme Bu göldeki balıkların ölüm sebebi nedir? Hipotez Kurma Göldeki balıklar oksijen yetersizliğinden...

Fotosentez hızına ışık renginin etkisini gösteren kontrollü deney düzeneği

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel yöntem, bir sorgulama sürecidir. Bu süreç içerisinde gözlem yapma, veri hazırlama, hipotez kurma, hipoteze dayalı tahminlerde bulunma ve kontrollü deneyler vardır. Gözlem: Bir olay için algılarımızı kullanarak bilgi toplama işidir. Ölçme aletleri, araç...

Zardan geçemeyecek büyüklükteki bir salgının ekzositoz ile hücre dışına gönderilmesi

Ekzositoz Nedir?

Ekzositoz, zardan geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin hücre dışına atılmasıdır. Ekzositoz olayı sırasında ATP harcanır, enzim kullanır. Hücre dışına gönderilecek olan salgının içinde bulunduğu salgı kofulunun zarı, hücre zarı ile kaynaştığından hücre zar yüzeyi...