DNA’nın yapısına katılan azotlu organik bazların eşleşmesi

DNA ve RNA’nın Karşılaştırılması

DNA olarak bildiğimiz ancak tam adının Deoksiribonükleik Asit olan nükleik asit ile RNA olarak bildiğimiz Ribonükleik Asit’in özellikleri bakımından karşılaştırmasını maddeler halinde hazırladık. DNA ve RNA’nın yani Deoksiribonükleik Asit ve Ribonükleik Asit’in karşılaştırması: Deoksiribonükleik...

Reaksiyonun enzimli ve enzimsiz gerçekleşme grafiği

Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler

Enzim aktivitesine etki eden faktörler sıcaklık, pH değeri, su miktarı, enzim-substrat yoğunluğu, substrat yüzeyinin alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerdir. Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler Sıcaklık Enzimler protein yapılı olduğundan sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Bu yüzden...

Tipik bir insan enzimi için optimum sıcaklık

Enzimler, Enzimlerin Yapısı, Görevleri ve Özellikleri

Enzimler; canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir. Enzimler kullanılamazsa biyolojik reaksiyonlar gerçekleşemez. Çünkü reaksiyonların gerçekleşmesi için yüksek sıcaklık gerekir. Örneğin, glikozun dış ortamda parçalanması için...

Et, süt, yumurta, bakliyatlar proteince zengin besinlerdir.

Proteinler ve Proteinlerin Organizmadaki Önemli Etkileri

Proteinler; Hücre zarının, organellerin, kas, kıkırdak, kemik gibi dokuların, bazı hormon ve enzimlerin yapısına katılır. Karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H), azot (N) ve kükürt (S) atomlarını içerir. Hücrede ribozom adı verilen organellerde sentezlenir....

Doymamış yağlar bitkisel kaynaklıdır. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı, zeytinyağı doymamış yağlara örnektir.

Lipitler (Yağlar) ve Lipitlerin Canlılar İçin Önemi

Lipitler; Hücre zarının temel bileşenidir, Canlının enerji kaynağıdır, Suda çözünmez. Eter ve kloroform gibi çözücülerde çözünür, Yapısında karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) bulunur. Ayrıca fosfor (P) ve azot (N) içerebilir. Lipitler karbonhidratlardan...

Hormonlar

Canlıların Yapısında Bulunan Hormonlar

Özel bezler tarafından salgılanan, kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokular üzerinde düzenleyici olarak görev alan organik moleküllerdir. Amino asit, protein ve steroit yapılı olabilirler. Hormonlar; üreme, beslenme, korku, heyecan, büyüme, gelişme ve homeostazi...

Kalsiyum; süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur.

Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler

Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikler; Canlı vücudunda sentezlenemeyip doğadan hazır olarak alınan bileşiklere inorganik bileşikler denir. Su, asit, baz, tuz ve mineraller biyolojik açıdan önemli olan inorganik bileşiklerdir. İnorganik bileşikler, canlıların yapısına katılır ve...

Fotosentez ve kemosentez arasındaki fark nedir?

Fotosentez ve kemosentez, organizmaların besin ürettikleri süreçlerdir; fotosentez güneş ışığından güç alırken, kemosentez kimyasal enerjiyle çalışır. Fotosentez ve Kemosentez Farkı En büyük fark fotosentez güneş ışığından güç alırken, kemosentez kimyasal enerjiyle meydana gelmesidir. Ekosistemler,...