Category: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Popülasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler

Belli bir yerde belli bir zamanda bulunan, birbirleriyle çiftleşip üreyebilen ve aynı tür içinde yer alan canlıların oluşturduğu bireyler topluluğuna popülasyon denir. Popülasyonun kendisine ait bir birey sayısı, büyüklüğü, yoğunluğu, taşıma kapasitesi ve bireylerinin...

Zombi Karıncalar

Karıncaları kendi istekleri dışında hareket etmelerini sağlayan ve onları birer zombiye dönüştüren [Ophiocordyceps unilateralis (Ofiokordiseps unilateralis)] mantarları duydunuz mu? Brezilya’nın tropikal yağmur ormanlarında bir fungus [Ophiocordyceps unilateralis (Ofiokordiseps unilateralis)] ve marangoz karıncalar [Camponotus leonardi...

Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler

Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler

Belirli bir alanda karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu topluluğa komünite denir. Kısaca belirli bir alandaki farklı popülasyonların oluşturduğu birlikteliklerdir. İnsan sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmalar, bir gölde yaşayan su bitkileri,...

Organizma, popülasyon, komünite, ekosistem, biyosfer

Komünitelerdeki Değişimler

Belli coğrafi sınırları içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluklardır. Komüniteler ve popülasyonlar arasındaki en önemli fark; komünitelerde popülasyonların tersine birden çok tür bulunmasıdır. Komüniteler, popülasyonlardan daha genel kavramlardır. Örneğin Marmara Bölgesi’ndeki hamsiler bir popülasyonken, Marmara...

İnsan popülasyonunun dünya üzerindeki büyüme hızı dağılımı

Popülasyon Büyümesine Etki Eden Etmenler

Popülasyonların büyümesi iç ve dış olarak gruplandırılabilecek faktörlere bağlı olarak değişir. İç faktörler popülasyona dahil olan canlı türleri ile ilgili iken, dış faktörler daha çok onları çevreleyen ekolojik faktörler ile ilgilidir. İç Etmenler Canlı...