Category: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Organizma, popülasyon, komünite, ekosistem, biyosfer

Komünitelerdeki Değişimler

Belli coğrafi sınırları içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluklardır. Komüniteler ve popülasyonlar arasındaki en önemli fark; komünitelerde popülasyonların tersine birden çok tür bulunmasıdır. Komüniteler, popülasyonlardan daha genel kavramlardır. Örneğin Marmara Bölgesi’ndeki hamsiler bir popülasyonken, Marmara...

İnsan popülasyonunun dünya üzerindeki büyüme hızı dağılımı

Popülasyon Büyümesine Etki Eden Etmenler

Popülasyonların büyümesi iç ve dış olarak gruplandırılabilecek faktörlere bağlı olarak değişir. İç faktörler popülasyona dahil olan canlı türleri ile ilgili iken, dış faktörler daha çok onları çevreleyen ekolojik faktörler ile ilgilidir. İç Etmenler Canlı...