Category: Yaşam Bilimi Biyoloji

Bilimin ve bilimsel bilginin özelliklerini, biyolojinin tarihsel gelişim sürecine
katkı sağlayan bilim insanlarını, günlük hayatta nasıl etkileri olduğunu, diğer bilim
dalları ile ilişkisini, canlıların ortak özelliklerini, inorganik ve organik bileşikleri
öğreneceğiz.

DNA parmak izi yöntemi sayesinde adli olaylar çözülebilmektedir

Biyoloji ve Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlar

Günlük hayatta karşılaşılan gıda sıkıntısı, sağlık sorunları, çevre kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunların çözümüne biyoloji bilimi katkı sağlamaktadır. Adli olayların çözümünde de biyoloji biliminden yararlanılmaktadır. Örneğin suçluların tespitinde, babalık davalarında DNA parmak izi...

Radar Burunlu Köpek Balığı

Radar Burunlu Köpek Balıkları

Köpek balıkları, koku alma duyusu sayesinde müthiş birer avcıdır. Öyle ki yaklaşık 100 litre su içindeki 1 damla kanın kokusunu yüzlerce metre uzaklıktan alabilir. Bilimsel çevrelerde 25 yıldır kabul edilen anlayış, köpek balıklarının avlarını...

Su Arıtma Tesisi

Bakteriler ve Mantarlar’ın Biyolojiye ve Ekonomiye Katkıları

Bazı bakteriler fermantasyon yapma yeteneğine sahip organizmalardır. Fermantasyon oksijensiz ortamda meydana gelen bir olaydır. Fermantasyon olayında bakteriler, çeşitli karbonhidratları kullanarak sonuçta önemi olan bazı ekonomik ürünler oluşturur. Örneğin Lactobacillus bulgaricus (Laktobasillus bulgarikus) bakterisi yoğurt...

Mitokondri organeli ve çift katlı zar sistemi

Mitokondri Organeli ve Çift Katlı Zar Sistemi

Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji canlılarda oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonları ile sağlanır. Oksijenli solunum ökaryot hücrelerde mitokondri organelinde meydana gelir. Bu nedenle mitokondriler, ökaryot hücrelerin ATP üreten enerji santrali...

Bilimin Sistemli ve Yöntemli Olma Özelliği Nedir?

Bilim gelişigüzel bir çalışma değildir. Konusunu belirlemede, olayları incelemede çalışmalar titizlikle sürdürülür. Yöntem ve aşamaları önceden belirlenir. Farklı bilim dallarında kullanılan yöntem ve teknikler birbirinden farklılık gösterebilir. Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimlerinde;...