Yaşam Bilimi Biyoloji

Bilimin ve bilimsel bilginin özelliklerini, biyolojinin tarihsel gelişim sürecine
katkı sağlayan bilim insanlarını, günlük hayatta nasıl etkileri olduğunu, diğer bilim
dalları ile ilişkisini, canlıların ortak özelliklerini, inorganik ve organik bileşikleri
öğreneceğiz.