Category: Yaşam Bilimi Biyoloji

Bilimin ve bilimsel bilginin özelliklerini, biyolojinin tarihsel gelişim sürecine
katkı sağlayan bilim insanlarını, günlük hayatta nasıl etkileri olduğunu, diğer bilim
dalları ile ilişkisini, canlıların ortak özelliklerini, inorganik ve organik bileşikleri
öğreneceğiz.

Fosfat molekülü, insan hücrelerinin çekirdeğindeki DNA ve sitoplazmasındaki RNA da ortak bulunur.

Biyoloji Bilimi Hap Bilgiler

Biyoloji bilimi ile ilgili hap bilgiler hazırlanması yönünde sitemize bir çok başvuru yapılmıştır. Başvurulara istinaden bir çok farklı kaynaktan toplanarak hazırlanan hap bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Biyoloji Bilimi Hap Bilgiler Bilgiler internet ortamında ve fiziki...

Erkeğe yılbaşı hediyeleri

Erkeğe Yılbaşı Hediyeleri

Ocak 2023’ü büyük hayallerle beklerken öncesinde gelmesini iple çektiğimiz, en özel planları o güne sakladığımız Yılbaşı akşamı var. En eğlenceli şekilde kutlanmasına rağmen, kimine göre yalnızca eğlenilen bir gün olarak görülür kimine göre de...

İnsan Genom Projesi ile insanın genetik haritası çıkarılmıştır.

Biyoloji Ahlakı (Biyoetik) Nedir?

Canlılar bilimine bağlı değişik kolların ortaya koydukları veriler ile biyolojinin dışında kalan alanların sundukları veriler arasında bağlar kurularak canlıların, özellikle de insanların, gerek birey —davranış biliminde olduğu gibi— gerekse toplu haldeki —sosyobiyolojide olduğu gibi—...

Denizler, canlı çeşitliliği bakımından zengin ortamlardır.

Suyun Canlılar İçin Önemi Nedir?

Suyun canlılar için önemi çok büyüktür. Su canlılar için hayati önem taşır. Tüm organizmalarda en çok bulunan bileşen sudur. Organizmaların toplam kütlesinin %70’inden fazlası sudan oluşur. Su, biyolojik yapıların oluşturulması ve yaşamsal faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi...

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri

Bir kaya parçasının cansız, bir bitkinin ise canlı olduğunu nasıl anlarsınız? Taş bitkileri olarak adlandırılan Lithops (Litops) cinsi çok yıllık çöl bitkileri cansız gibi görünür. Ancak bu bitkiler, hayatlarının belirli dönemlerinde çiçek açar. Taş...

Tahıllar - Patates - Sebze ve Meyveler

Sağlıklı Beslenmenin Önemi Nedir?

Sağlıklı beslenme, az yemek yeme ile değil gerekli besin çeşitlerinden yeteri kadar tüketmekle olur. Alınması gereken besin miktarı kişinin metabolik özelliklerine, fiziksel aktivitesine, yaşına ve cinsiyetine göre değişir. Tüm sağlıklı insanların temel besinleri beslenme...

DNA molekülünün ikili sarmal yapısı

Nükleik Asitler ve Fonksiyonları

Nükleik asitler, ilk defa 1869 yılında Friedrich Miescher (Firidrik Mişer) tarafından irinde ve somon balığı hücrelerinin çekirdeğinde görülmüştür. Nükleik asitler tüm canlı organizmaların hücreleri içinde bulunan bütün genetik bilgiyi depolayarak bu bilgiyi nesilden nesile...

B vitamini içeren bazı besinler

Vitaminler ve Vitaminlerin Özellikleri

Canlıların yaşamına devam edebilmesi için sadece karbonhidrat, yağ ve protein almaları yeterli değildir. Bunları kullanabilmesi ve bazı özel fonksiyonlar için az miktarda yardımcı maddelere de ihtiyaç duyar. Bu maddelerin bir kısmı vitaminlerdir. Vitaminler, düzenleyici...

Tipik bir insan enzimi için optimum sıcaklık

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler

Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler; sıcaklık, pH değeri, su miktarı, enzim-substrat yoğunluğu, substrat yüzeyinin alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerdir. Sıcaklık: Enzimler protein yapılı oldukları için sıcaklık değişiminden etkilenir. Enzimlerin en verimli çalıştıkları sıcaklık derecesine optimum...

Karbonik anhidraz enziminin çift yönlü etki mekanizması

Enzimlerin Genel Özellikleri

Bazı enzimler etkilediği substratın sonuna “az” eki getirilerek isimlendirilir. Örneğin lipaz enzimi lipitlere, sükraz enzimi ise sükroza etki eder. Bazı enzimler ise peptidaz gibi etki ettiği kimyasal bağa göre isimlendirilir. Diğer bir grup enzim...