Category: Üreme

Eşeysel Bezler (Yumurtalık ve Testis)

Eşeysel bezler üreme hücrelerinin oluşturulmasında ve hormon salgılanmasında etkilidir. Ergenlik dönemiyle aktifleşen bu bezler hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonları tarafından uyarılarak faaliyet gösterir. Eşeysel bezler; dişilerde ovaryum (yumurtalık), erkeklerde testis (er bezi) adını...

Fotosentez ve kemosentez arasındaki fark nedir?

Fotosentez ve kemosentez, organizmaların besin ürettikleri süreçlerdir; fotosentez güneş ışığından güç alırken, kemosentez kimyasal enerjiyle çalışır. Fotosentez ve Kemosentez Farkı En büyük fark fotosentez güneş ışığından güç alırken, kemosentez kimyasal enerjiyle meydana gelmesidir. Ekosistemler,...

Bazı protistalarda ikiye bölünme

Eşeysiz Üremenin Çeşitleri ve Özellikleri

Eşeysiz üreme; bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyon, partenogenez ve bitkilerde görülen vejetatif üreme olmak üzere altı çeşittir. Bölünerek Üreme Nedir? Bölünerek Üreme, eşeysiz üremenin en basit ve en yaygın şeklidir. Bakterilerde, arkelerde ve...

Eşeysiz üremede yavrular tek ata canlıdan oluşur.

Eşeysiz Üreme ve Eşeysiz Üremenin Temel Özellikleri

Canlıların ortak özelliklerinden biri de üremedir. Bireylerin nesillerini artırmak amacıyla çoğalmasına üreme denir. Üreme olayı, bireyin yaşamının devamı ile ilgili değildir ancak neslin devamı için şarttır. Bir canlının bazı bireylerinin üreme yeteneği olmayabilir. Örneğin...

Kamçı kuyruklu dişi kertenkele

Partenogenez Nedir?

Döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey oluşturmasına partenogenez denir. Eşeyli üreyebilen canlılarda da görülebilen partenogenez, güncel bilimsel kaynaklarda eşeysiz bir üreme yöntemi olarak tanımlanır. Canlılarda iki çeşit partenogenez görülür. Bal arıları, yaban arıları...

Kertenkelede organ düzeyinde rejenerasyon

Rejenerasyon Nedir?

Birçok canlı, değişik nedenlerle zarar gören ya da kopan vücut parçalarını yenileme özelliğine sahiptir. Bu özelliğe rejenerasyon denir. Bazı canlılar kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlılara dönüşür. Bu şekilde gerçekleşen eşeysiz üreme...

Mantarlarda sporla üreme

Sporla Üreme

Sporla üreme; tek hücrelilerden plazmodyumda, bazı mantarlarda, kara yosunu ve eğrelti otu gibi bazı tohumsuz bitkilerde görülür. Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine spor adı verilir. Sporların uygun şartlarda gelişip...

Bir hücrelilerde hücre bölünmesi bir üremedir

Mitoz ve Eşeysiz Üreme Nedir?

Hücreler canlının temel, yapısal ve fonksiyonel birimidir. Çok hücreli organizmaların büyümesi ve gelişmesi, hücrelerin çoğalması ile mümkündür. Bir hücrelilerde ise hücre bölünmesi bir çoğalma şeklidir (Şekil1.1). Böylece iki adet yeni canlı meydana gelir. Çok...