Sporla Üreme

Sporla üreme; tek hücrelilerden plazmodyumda, bazı mantarlarda, kara yosunu ve eğrelti otu gibi bazı tohumsuz bitkilerde görülür.

Kara yosunu

Kara yosunu

Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine spor adı verilir. Sporların uygun şartlarda gelişip yeni canlılar oluşturmasına sporla üreme denir.

Eğrelti otu

Eğrelti otu

Sporlar n kromozomludur ve uygun koşullarda mitozla yeni bireyler oluşturur. Sporlarla döllenme gerçekleşmez.

Bazı mantarların spor keselerinde mitozla çok sayıda n kromozomlu spor oluşur. Sporların kamçısı olmadığından su ve rüzgâr gibi etkenlerle pasif olarak taşınır. Bu sporlar, koşulların uygun olduğu nemli ortamlarda gelişerek yeni mantarları oluşturur. Böylece mantarların eşeysiz üremeleri gerçekleşmiş olur.

Mantarlarda sporla üreme

Mantarlarda sporla üreme

You may also like...