Hücre ve Hücrenin Özellikleri
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Hücre ve Hücrenin Özellikleri

0

Canlılığın temel birimi hücredir. Hücrenin keşfi 17. yy’da mikroskobun icadıyla olmuştur.

1665 yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarını incelerken gördüğü odacık hâlindeki boşluklara hücre adını vermiştir.

Robert Hooke’un mikroskopta gördüğü mantar dokusu
Robert Hooke’un mikroskopta gördüğü mantar dokusu

Aynı zamanlarda Hollanda’da giysi ve düğme satıcısı olan Antony van Leeuwenhoek (Anton van Lövenhuk) boş zamanlarında mikroskop üretmekteydi.

Leeuwenhoek, havuz suyunu mikroskop altında inceleyen ilk kişiydi. Havuz suyuna 50-270 defa büyüten mikroskobundan baktığında oradan oraya sürekli bir hareket hâlinde olan minik canlıları görünce büyük bir heyecan duydu. Bu gözlemleri doğrulamak için Hollanda’ya gelen Robert Hooke’un gözlemleri doğrulaması, Leeuwenhoek’u tüm dünyanın tanımasına neden olmuştur.

1831 yılında Robert Brown (Rabırt Bravn) bitki hücrelerini incelemiş ve çekirdek adını verdiği yoğunlaşmış bölgeyi keşfetmiştir.

1838 yılında Matthias Schleiden (Matyas Şılaydın) bitkilerin hücrelerden oluştuğunu keşfetmiştir. Bir yıl sonra ise Theodor Schwann (Teodor Şıvan) hayvanların hücrelerden oluştuğunu belirlemiştir.

1858 yılında Rudolph Wirchow’un (Rudolf Virkov) katkılarıyla günümüzdeki hücre teorisi geliştirilmiştir.

Matthias Schleiden - Theodor Schwann - Rudolf Wirchow
Matthias Schleiden – Theodor Schwann – Rudolf Wirchow

Bu teoriye göre,

  • Bütün canlılar tek ya da çok sayıda hücreden oluşmuştur.
  • Hücreler, canlıların temel, yapısal ve işlevsel birimidir.
  • Hücreler, mutlaka önceden var olan başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşmuştur.
  • Çok hücreli canlıların hücreleri, farklı gruplar altında bir araya gelerek tek bir birim gibi işler.

Hücreler ilk zamanlarda ışık mikroskobu ile incelenmiştir. 1950’li yıllarda elektron mikroskobunun kullanılması sonucu hücre yapısı daha fazla aydınlatılabilmiştir.

Elektron Mikroskobu Nedir?

Elektron mikroskobunda aydınlatma için ışık yerine elektronlar kullanılır. Elektronların dalga boyu görünür ışığın dalga boyundan daha kısadır. Bundan dolayı büyütme oranı ve çözünürlüğü ışık mikroskobuna oranla çok yüksektir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir