Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)

0

Çekirdek bölünmesinin ardından meydana gelen sitoplazma bölünmesine sitokinez denir.

Sitokinez genellikle telofazla başlar ve mitozun bitişinden kısa bir süre sonra iki yavru hücre oluşur. Sitokinez bitki ve hayvan hücrelerinde farklıdır. Hayvan hücrelerinde mikroflamentlerin kasılmasıyla hücre zarının her iki yönde dıştan içe boğumlanması, sitoplazmayı ikiye böler.

Hayvan hücresinde sitokinez
Hayvan hücresinde sitokinez

Bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğu için boğumlanma gerçekleşmez. Golgiden ayrılan keseciklerin orta lamel oluşturmasıyla sitoplazma bölünmesi sağlanır. Lamel oluşumu, ortada başlayıp merkezden kenarlara doğru iki yönde zara değinceye kadar devam eder.

Bitki hücresinde sitokinez
Bitki hücresinde sitokinez

Hücre döngüsünde DNA miktarı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. İnterfazda DNA eşlendiğinden miktarı iki katına çıkar. Sitokinezin tamamlanmasıyla hücreler ayrılırken oluşan her hücreye eşit miktarda DNA aktarılır. Böylece yeni hücreler, bölünmeye giren ata hücreyle aynı miktarda DNA’ya sahip olur.

Hücre döngüsünde DNA miktarı değişimi
Hücre döngüsünde DNA miktarı değişimi

Hücre döngüsünde kromozom sayısı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Anafazda kardeş kromatitler ayrılarak kromozoma dönüştüğünden hücrenin kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Sitokinezde hücreler ayrıldığından her hücre başlangıçtaki ata hücrenin kromozom sayısına sahip olur.

Hücre döngüsünde kromozom sayısı değişimi
Hücre döngüsünde kromozom sayısı değişimi

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir