Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler Nelerdir?
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler Nelerdir?

0

Laboratuvarda deneye başlamadan önce deneye ait teorik bilgi, malzeme ve düzenek hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Laboratuvarda kullanılan cam, porselen, plastik, kauçuk ve metallerden yapılmış araçlar aşağıda tanıtılmıştır.

Damlalık, çeşitli çözeltileri damlatmak için kullanılan araçtır.

Bistüri, deneylerde kesim işlemlerinde kullanılan bıçaktır.

Damlalık - Bistüri
Damlalık – Bistüri

Delikli Lastik Tıpa, deney düzeneklerinin kurulmasında ve cam malzemelerin ağzının
kapatılmasında kullanılır.

L Şeklinde Cam Boru, farklı çap, uzunluk ve açılarda olabilen ince borudur. Bir reaksiyon ortamından başka bir reaksiyon ortamına sıvı, gaz aktarımında kullanılır.

L Şeklinde Cam Boru - Bünzen Kıskacı
L Şeklinde Cam Boru – Bünzen Kıskacı

Tüp Maşası, tüpleri güvenli şekilde tutmak için krom ile kaplanmış çelikten üretilir.

Bünzen Kıskacı, deney sırasında gerekli araçları deney düzeneğine tutturmaya yarar.

Süzgeç, porselen yapıda olabilir. Süzme işlemlerinde kullanılır.

Kurutma Kâğıdı, su emme özelliğinden dolayı ihtiyaç duyulan deneylerde kullanılır.

Beher, geniş ağızlı, dibi düz ve silindirik şekilli kaplardır. Laboratuvarda yapılan analizlerde; aktarma, kaynatma, buharlaştırma ve bazen de tartım işlemlerinde kullanılır. Isıtmaya dayanıklıdır.

Mezür - Delikli Lastik Tıpa - Beher - Deney Tüpü
Mezür – Delikli Lastik Tıpa – Beher – Deney Tüpü

Pipet, az miktarda ve hassas olarak sıvı hacimlerinin alınmasında kullanılır. İstenen hacimde sıvı boşaltılmasında kullanılır.

Mezür, silindir şeklinde sıvıların hacimlerinin ölçümünde kullanılır.

Deney Tüpü, içerisinde sıvı, katı vb. maddeler ilave edilebilen, ısıya dayanıklı, yuvarlak dipli silindirik malzemedir. Değişik amaçlar için kullanılabilir.

Termometre, ısıtma işlemlerinde reaksiyon ortamının sıcaklığını ölçmek için kullanılır.

Termometre - Üç Ayak - Spatül - Baget
Termometre – Üç Ayak – Spatül – Baget

Baget, farklı boy ve kalınlıkta, uçları yuvarlak ve içi dolu olan cam çubuktur. Karıştırma işlemi sırasında kullanılır.

Spatül, çay kaşığına benzer. Katı ve kimyasal maddelerin aktarılması ve tartılması işlemlerinde kullanılır.

Üç Ayak, ısıtma işlemlerinde kullanılan, içinde ısıtılacak madde bulunan kap vb.nin altına konur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir