Bilimsel Bir Çalışma Örneği
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Bilimsel Bir Çalışma Örneği

0

Gözlem Yapma ve Veri Hazırlama

Sanayi bölgelerinin yakınında bulunan bir göldeki balık sayısı sürekli azalmaktadır.

Göldeki çözünmüş oksijen oranı düşüktür.

Problem Belirleme

Bu göldeki balıkların ölüm sebebi nedir? Hipotez Kurma

Göldeki balıklar oksijen yetersizliğinden ölmektedir. Hipoteze Dayalı Tahmin Yapma

Eğer sudaki oksijen yetersizliği balık ölümlerine sebep oluyorsa sudaki oksijen oranı artırıldığında balık ölümlerinde azalma olmalıdır.

Hipotezi Kontrollü Deneyler ile Deneme

  1. deney düzeneğinde, gölün suyundan bir miktar alınır ve suya hiçbir işlem uygulanmadan içine balıklar konur.
  2. deney düzeneğinde, gölün suyundan bir miktar alınır ve suyun oksijen oranı artırıldıktan sonra içine balıklar konur.

(1. deney düzeneğine hiçbir işlem uygulanmamıştır. Bu düzenek kontrol grubudur. 2. deney düzeneği ise deney grubudur)

Deneylerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  1. deney düzeneğindeki balıklar ölmüştür.
  2. deney düzeneğindeki balıklar ise yaşamıştır. Kontrollü deney, hipotezi desteklemektedir.

Sonuç

Balıkların ölmesinin sebebi sudaki oksijen azlığıdır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir