Hücre Bölünmesinin Gerekliliği

Hücre metabolizmasının çekirdek tarafından kontrol edilmesi, hücrenin organik ve inorganik madde ihtiyacının karşılanması, atıkların hücreden uzaklaştırılması ve maddelerin hücrede iletimi için hücre boyutunun belli sınırlar içerisinde olması gerekir.

Hücre; morfolojik olarak bir küp şeklinde düşünülecek olursa büyümesi sırasında hücrenin hacmi, hücrenin kenar uzunluğunun küpü (a3) oranında artarken hücrenin yüzeyi, hücre kenar uzunluğunun karesi (a2) şeklinde artar. Bu nedenle hücre hacmini ifade eden sitoplazma ile hücre yüzeyini ifade eden hücre zarının büyüme hızı arasındaki oran (a3/a2) artmaya başlar.

Hücre büyümesinde hacim yüzey ilişkisi

Hücre büyümesinde hacim yüzey ilişkisi

Bu oran arttıkça zamanla hücre zarı sitoplazmanın ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelir. Ayrıca hücrenin yönetim merkezi olan çekirdek de büyüyen hücrenin yönetiminde yetersiz kalacağından hücrenin yaşamı tehlikeye girer. Kısacası hücre bölünmesi; sitoplazma, hücre zarı ve çekirdek arasındaki koordinasyon sorunundan kaynaklanan bir ihtiyaçtır. Bu koşullar altında çekirdek, belli bir büyüklüğe ulaşmış olan hücrede bölünme emrini vererek hücre bölünmesini de yönetmektedir.

Canlılarda hücre bölünmesinde hormonlar da etkilidir. Örneğin insanlardaki büyüme hormonu, vücut hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini düzenlerken eşey hormonları, üreme hücrelerinin bölünmeyle oluşumu için uyarıcı etkiye sahiptir.

İlginizi çekebilecek konular: