Hücre Bölünmesinin Kontrolü
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Hücre Bölünmesinin Kontrolü

0

Kalıtsal materyalin korunması ve kromozomların yeni hücrelere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında, mitozun önemi çok büyüktür.

Hücre döngüsü genlerin kontrolünde gerçekleşir. Hücre döngüsünün bazı aşamalarında, interfaz ve mitotik evrenin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediği kontrol edilir. Bu amaçla hücre döngüsünde oluşturulmuş çeşitli kontrol noktaları bulunur.

Hücre döngüsü kontrol noktalarında oluşan “devam et” ya da “dur” sinyalleri ile düzenlenir. Eğer hücre döngüsü düzenli bir şekilde devam etmekteyse “devam et”, problemler varsa ve düzeltilemez durumdaysa “dur” sinyali oluşturulur. Böylece hücrenin bir sonraki aşamaya geçmesi engellenir.

Hücre döngüsünün kontrolü
Hücre döngüsünün kontrolü

Hücre döngüsünde;

  • Hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı,
  • Besin maddelerinin yeterliliği,
  • Sentez öncesinde ve sonrasında DNA’nın hasar görüp görmediği,
  • Bölünme sırasında bütün kromozomların sentromerlerinden düzenli bir şekilde iğ ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir.

DNA’da hasar varsa düzeltilir, hasarın düzeltilemediği durumda hücre bölünmesi “dur” sinyali oluşturularak durdurulur.

İğ iplikleri kromozomlara düzgün bağlanmamışsa, hücre metafaz aşamasından anafaz aşamasına geçirilmez ve böylelikle bölünme durdurulmuş olur. Bu şekilde oluşturulan denetleme sistemi ile oluşabilecek mutasyonların önüne geçilerek yeni hücrelerin sağlıklı olması kontrol altında tutulur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir