DNA ve RNA’nın Karşılaştırılması
 1. Anasayfa
 2. Hücre

DNA ve RNA’nın Karşılaştırılması

0

DNA olarak bildiğimiz ancak tam adının Deoksiribonükleik Asit olan nükleik asit ile RNA olarak bildiğimiz Ribonükleik Asit’in özellikleri bakımından karşılaştırmasını maddeler halinde hazırladık.

DNA ve RNA’nın yani Deoksiribonükleik Asit ve Ribonükleik Asit’in karşılaştırması:

Deoksiribonükleik Asit (DNA)

 • Yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin organik bazları bulunur.
 • Kendini eşleyebilir ve onarabilir.
 • Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastlarda; prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur.
 • A/T, G/C, Pürin/Pirimidin oranları 1’e eşittir.
 • Yapısında deoksiriboz şekeri vardır.
 • Yıkılıp yeniden yapılamaz.
 • Protein sentezine dolaylı olarak katılır.
 • Yapısında inorganik fosfat grubu bulunur.
 • Çift ipliklidir

Ribonükleik Asit (RNA)

 • Yapısında adenin, guanin, sitozin ve urasil organik bazları bulunur.
 • Kendini eşleyemez ve onaramaz.
 • Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda; prokaryot hücrelerde ise sitoplazma ve ribozomlarda bulunur.
 • Böyle bir oran yoktur.
 • Yapısında riboz şekeri vardır.
 • Yıkılıp yeniden yapılabilir.
 • Protein sentezine doğrudan katılır.
 • Yapısında inorganik fosfat grubu bulunur.
 • Tek ipliklidir.

DNA ve RNA’nın yani Deoksiribonükleik Asit ve Ribonükleik Asit’in karşılaştırması hakkında bilgilerinizi aşağıdaki yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir