Prokaryot ve Ökaryot Hücreler

Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere iki grupta incelenir.

Prokaryot Hücre: Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği ve zarla çevrili organeli bulunmayan hücrelere prokaryot (pro: ilkel, basit -karyot: çekirdek) hücre denir. Kalıtım materyali sitoplazma içerisinde dağılmış olarak bulunur. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında sadece ribozom organeli vardır. Arkeler ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot canlıların hepsi tek hücrelidir.

Prokaryotik hücre yapısına sahip bakteri hücresi ve kısımları

Prokaryotik hücre yapısına sahip bakteri hücresi ve kısımları

Prokaryotik yapıya sahip bakteri hücresinin kısımlarını incelemek için http://www.cellsalive.com/cells/bactcell_js.htm İnternet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ökaryot Hücre: Zarla çevrili çekirdeğe ve zarlı organellere sahip olan hücrelere ökaryot (eu: iyi, gelişmiş -karyot: çekirdek) hücre denir. Öglena, paramesyum, amip, algler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptir.

Ökaryotik hücre yapısına sahip bitki ve hayvan hücresi ve kısımları

Ökaryotik hücre yapısına sahip bitki ve hayvan hücresi ve kısımları

Ökaryotik yapıya sahip bitki ve hayvan hücrelerinin kısımlarını incelemek için http://www.cellsalive.com/cells/cell_model_js.htm İnternet adresini ziyaret ediniz.

İlginizi çekebilecek konular: