Category: Hücre

Prokaryotik hücre yapısına sahip bakteri hücresi ve kısımları

Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Her canlı organizma iki gruptan birine bağlıdır: ökaryotlar veya prokaryotlar. Hücre yapısı, bir organizmanın hangi gruba ait olduğunu belirler. Bu yazıda prokaryotların ve ökaryotların ne olduğunu ayrıntılı olarak açıklayacağız ve ikisi arasındaki farkları anlatacağız....

DNA’nın yapısına katılan azotlu organik bazların eşleşmesi

DNA ve RNA’nın Karşılaştırılması

DNA olarak bildiğimiz ancak tam adının Deoksiribonükleik Asit olan nükleik asit ile RNA olarak bildiğimiz Ribonükleik Asit’in özellikleri bakımından karşılaştırmasını maddeler halinde hazırladık. DNA ve RNA’nın yani Deoksiribonükleik Asit ve Ribonükleik Asit’in karşılaştırması: Deoksiribonükleik...

Reaksiyonun enzimli ve enzimsiz gerçekleşme grafiği

Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler

Enzim aktivitesine etki eden faktörler sıcaklık, pH değeri, su miktarı, enzim-substrat yoğunluğu, substrat yüzeyinin alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerdir. Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler Sıcaklık Enzimler protein yapılı olduğundan sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Bu yüzden...

Tipik bir insan enzimi için optimum sıcaklık

Enzimler, Enzimlerin Yapısı, Görevleri ve Özellikleri

Enzimler; canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir. Enzimler kullanılamazsa biyolojik reaksiyonlar gerçekleşemez. Çünkü reaksiyonların gerçekleşmesi için yüksek sıcaklık gerekir. Örneğin, glikozun dış ortamda parçalanması için...

Et, süt, yumurta, bakliyatlar proteince zengin besinlerdir.

Proteinler ve Proteinlerin Organizmadaki Önemli Etkileri

Proteinler; Hücre zarının, organellerin, kas, kıkırdak, kemik gibi dokuların, bazı hormon ve enzimlerin yapısına katılır. Karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H), azot (N) ve kükürt (S) atomlarını içerir. Hücrede ribozom adı verilen organellerde sentezlenir....

Doymamış yağlar bitkisel kaynaklıdır. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı, zeytinyağı doymamış yağlara örnektir.

Lipitler (Yağlar) ve Lipitlerin Canlılar İçin Önemi

Lipitler; Hücre zarının temel bileşenidir, Canlının enerji kaynağıdır, Suda çözünmez. Eter ve kloroform gibi çözücülerde çözünür, Yapısında karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) bulunur. Ayrıca fosfor (P) ve azot (N) içerebilir. Lipitler karbonhidratlardan...

Hücre döngüsünün kontrolü

Hücre Bölünmesinin Kontrolü

Kalıtsal materyalin korunması ve kromozomların yeni hücrelere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında, mitozun önemi çok büyüktür. Hücre döngüsü genlerin kontrolünde gerçekleşir. Hücre döngüsünün bazı aşamalarında, interfaz ve mitotik evrenin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediği...

Bitki hücresinde mitoz bölünme

Sitokinez (Sitoplazma Bölünmesi)

Çekirdek eşlenmesinin sonuna doğru, sitokinez başlar ve sitoplazmanın bölünmesi sonucunda aynı genetik yapıda iki hücre oluşur. Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanma ile bölünür. Sitoplazmanın boğumlanması, hücreyi içten dairesel şekilde kuşatan mikrofilamentlerin kasılmasıyla gerçekleşir. Mikrofilamentler proteinlerden...

Kromozom ve DNA

Mitoz ve Mitoz’un Aşamaları Nelerdir?

Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz denir. Mitoz, bütün canlılarda görülen bir bölünme şekli olmakla birlikte, tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde ise genel olarak büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar. Profaz, metafaz,...