Category: Hücre

Profaz 1

Mayoz Nedir, Mayoz’un Evreleri Nelerdir?

Genetik olarak farklı iki ata bireyden gelen farklı iki üreme hücresinin birleşmesiyle yeni yavruların meydana gelmesine eşeyli üreme denir. Yüksek yapılı bitki ve hayvanların çoğunda eşeyli üreme görülür. Aynı anne babadan dünyaya gelen kardeşlerin,...

Bitki Doku Kültürü

Bitki Doku Kültürü

Bu teknik, bitkinin organlarından alınan eksplant adı verilen birkaç milimetrelik doku parçasından ya da uygun bir bitki hücresinden yeni bir bitkinin elde edilmesini sağlar. Bir bisturi ve pens yardımıyla bitkiden alınan doku parçası; gerekli...

Deniz yıldızının rejenerasyonla üremesi

Eşeysiz Üreme ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Döllenme olmaksızın yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz Üreme Çeşitleri: eşeysiz üreyen canlılarda vücut yapılarına uygun farklı üreme şekilleri vardır. Bunlar; Bölünerek üreme, Tomurcuklanma, Sporla üreme, Rejenerasyon, Partenogenez, Vejetatif üreme olarak gruplandırılabilir. Bölünerek...

Hayvan hücresinde sitokinez

Mitozun Evreleri Nelerdir?

Mitoz, tek hücrelilerde üremeyi sağlarken çok hücrelilerde organizmanın büyümesini, gelişmesini ve yıpranan kısımların onarılmasını sağlar. Ancak hücre gibi karmaşık bir yapının bölünmesi sadece ikiye ayrılma şeklinde gerçekleşen basit bir olay değildir. Mitozun diğer bir...

Hücre döngüsü

İnterfaz Nedir, İnterfaz Evresi Ne Demektir?

Bir bölünmenin tamamlanmasından sonra oluşan hücrelerin yeni bir bölünme başlangıcına kadar geçirdiği sürece interfaz denir. İnterfaz süresi hücre döngüsünün yaklaşık %90’ını oluşturur. Örneğin insan deri epitel hücresi 24 saatte bir bölünebilir. Bu sürenin yaklaşık...

Eşlenmiş kromozomun yapısı

Mitoz Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Bir hücrenin genetik bilgisini içeren DNA’ya genom adı verilir. Prokaryot hücrelerin genomu halkasal yapıda bir DNA’dan oluşur. Ökaryot hücreler ise birden fazla doğrusal DNA’dan oluşmaktadır. Ökaryot bir hücredeki DNA’nın toplam uzunluğu çok fazladır. Örneğin...

Hücre büyümesinde hacim yüzey ilişkisi

Hücre Bölünmesinin Gerekliliği

Hücre metabolizmasının çekirdek tarafından kontrol edilmesi, hücrenin organik ve inorganik madde ihtiyacının karşılanması, atıkların hücreden uzaklaştırılması ve maddelerin hücrede iletimi için hücre boyutunun belli sınırlar içerisinde olması gerekir. Hücre; morfolojik olarak bir küp şeklinde...

Termometre - Üç Ayak - Spatül - Baget

Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler Nelerdir?

Laboratuvarda deneye başlamadan önce deneye ait teorik bilgi, malzeme ve düzenek hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Laboratuvarda kullanılan cam, porselen, plastik, kauçuk ve metallerden yapılmış araçlar aşağıda tanıtılmıştır. Damlalık, çeşitli çözeltileri damlatmak için kullanılan araçtır. Bistüri,...

Hücre Nedir?

Bilimde Teori ve Kanun Nedir?

Teori, birçok kanıt tarafından desteklenen, hipotezden daha geniş kapsamlı bir kuramdır. Örneğin doğada zehirsiz oldukları hâlde zehirli taklidi yapan kurbağalar avcılarından korunur. Bu, kurbağaların hayatta kalma şansını artıran bir adaptasyondur. Bu bir hipotezdir. “Canlıların...