İkinci deney grubunda bölünme büyüklüğüne ulaşmış bir amip hücresinin bir bölümü kesilmiştir. Ancak bu sefer sitoplazmanın azaltılması işlemi amipin bölünmesini engelleyememiştir.

Hücreler Neden Bölünür?

Ekim 15, 2018 Biyolog 0

Büyüme sırasında hücrelerin hacim ve yüzey alanı artar. Yüzey artışı hacim artışına göre daha yavaş gerçekleşir. Hücreler madde alışverişini yüzeyleri ile yapmaktadır. Bu nedenle belirli […]

Elma ağacında aşılama yöntemi

Bitkilerde Vejetatif Üreme

Ekim 3, 2018 Biyolog 4

Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerde görülen eşeysiz üreme şekli olup temeli mitoza ve yenilenmeye dayanır. Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkilerin […]

Normal hücreler

Hücre Döngüsünün Kontrolü

Ekim 3, 2018 Biyolog 0

Hücre döngüsü içinde gerçekleşen yaşamsal olaylar, genlerin kontrolü altındadır. Birçok hücrede hücre döngüsünün evreleri arasındaki ilişkiyi sağlayan kontrol noktaları vardır. Bu kontrol noktaları kendinden önceki […]

Hayvan hücresinde sitokinez

Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)

Ekim 3, 2018 Biyolog 0

Çekirdek bölünmesinin ardından meydana gelen sitoplazma bölünmesine sitokinez denir. Sitokinez genellikle telofazla başlar ve mitozun bitişinden kısa bir süre sonra iki yavru hücre oluşur. Sitokinez […]

İnsanda eşeyli üreme

Eşeyli Üreme Nedir?

Eylül 23, 2018 Biyolog 0

Eşeyli üreme, iki atanın (ebeveynler) ürettiği gametlerin birleşmesiyle yeni gen kombinasyonlarına sahip yavruların oluştuğu üreme şeklidir. Eşeyli üreyen canlılarda mayoz ile haploit kromozomlu hücreler oluşur. […]

Görsel Yok

Bitki Doku Kültürü

Eylül 23, 2018 Biyolog 0

Bu teknik, bitkinin organlarından alınan eksplant adı verilen birkaç milimetrelik doku parçasından ya da uygun bir bitki hücresinden yeni bir bitkinin elde edilmesini sağlar. Bir […]

Deniz yıldızının rejenerasyonla üremesi

Eşeysiz Üreme ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Eylül 22, 2018 Biyolog 0

Döllenme olmaksızın yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz Üreme Çeşitleri: eşeysiz üreyen canlılarda vücut yapılarına uygun farklı üreme şekilleri vardır. Bunlar; Bölünerek üreme, Tomurcuklanma, […]