Category: Hücre

Bilimsel Bilgi

Bilimsel Bir Çalışma Örneği

Gözlem Yapma ve Veri Hazırlama Sanayi bölgelerinin yakınında bulunan bir göldeki balık sayısı sürekli azalmaktadır. Göldeki çözünmüş oksijen oranı düşüktür. Problem Belirleme Bu göldeki balıkların ölüm sebebi nedir? Hipotez Kurma Göldeki balıklar oksijen yetersizliğinden...

Fotosentez hızına ışık renginin etkisini gösteren kontrollü deney düzeneği

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel yöntem, bir sorgulama sürecidir. Bu süreç içerisinde gözlem yapma, veri hazırlama, hipotez kurma, hipoteze dayalı tahminlerde bulunma ve kontrollü deneyler vardır. Gözlem: Bir olay için algılarımızı kullanarak bilgi toplama işidir. Ölçme aletleri, araç...

Zardan geçemeyecek büyüklükteki bir salgının ekzositoz ile hücre dışına gönderilmesi

Ekzositoz Nedir?

Ekzositoz, zardan geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin hücre dışına atılmasıdır. Ekzositoz olayı sırasında ATP harcanır, enzim kullanır. Hücre dışına gönderilecek olan salgının içinde bulunduğu salgı kofulunun zarı, hücre zarı ile kaynaştığından hücre zar yüzeyi...

Çeper taşımayan bir hücrede yalancı ayaklar ile besinin yutulması

Endositoz Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Endositoz; zardan geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücre içine alınmasıdır. Bu olay sırasında ATP ve enzimler kullanılır. Bu nedenle canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Fakat bakteriler, arkeler, mantarlar ve bitkiler hücre duvarına sahip olduklarından endositoz yapamaz. Bu olay...

Aktif taşıma olayı

Aktif Taşıma Nedir, Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Hücrelerin sitoplazmalarının madde derişimi çoğunlukla dış ortamın madde derişiminden farklıdır. Canlılar bu farkı korumak amacıyla aktif taşıma yapmalıdır. Zardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun oldukları ortama geçişi aktif taşımayla olur....

Osmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark, emme kuvvetini oluşturur.

Osmotik Basınç ve Turgor Basıncı Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Hücre içindeki çözünmüş katı moleküllerin hücrenin yüzeyine yaptığı basınca osmotik basınç denir. Turgor Basıncı Hücre içinde bulunan suyun hücre zarına yaptığı basınçtır. Osmotik basıncın artışı ile hücrede su alma isteği artar. Osmotik basınç ile...

Diyaliz makinesinin çalışma prensibi

Diyaliz Difüzyonu Nedir?

İstenilen moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz denir. Böbrek hastalarının bağlandığı diyaliz makinesi adını bu taşıma şeklinden alır. Böbrekler, vücut sıvılarının bileşimlerinin dengelenmesinde çok önemli rol oynar. Böbrek yetmezliği olan insanlarda böbrekler işlevlerini tam...

A bölgesinden B bölgesine suyun osmoz ile geçişi

Osmoz Nedir?

Osmoz; Suyun az yoğun ortamdan (Suyun çok olduğu yer) çok yoğun ortama (suyun az olduğu yer) taşınmasıdır. Yani suyun difüzyonuna osmoz denir. Osmoz sırasında derişimi (yoğunluğu) fazla olan çözelti, derişimi az olan çözeltiye bir...

Su içinde mürekkep moleküllerinin difüzyonu

Difüzyon Nedir? Basit ve Kolaylaştırılmış Difüzyon

Difüzyon yayılma olarak da bilinir. Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Su içine damlatılan mürekkebin yayılması difüzyon örneğidir. Difüzyon iki ortam arasındaki yoğunluk farkından dolayı gerçekleştiğinden ortam yoğunlukları eşitlenene kadar...

Hücre

Hücresel Yapılar ve Görevleri Nelerdir?

Bazı canlılar tek hücreli, bazı canlılar ise çok hücrelidir. Fakat ne olursa olsun tüm hücreler ya prokaryot ya da ökaryot hücre tipine sahiptir. Prokaryot Hücreler Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri olmayan hücrelerdir. Bakteriler ve...