Mitoz ve Mitoz’un Aşamaları Nelerdir?
  1. Anasayfa
  2. Hücre

Mitoz ve Mitoz’un Aşamaları Nelerdir?

0

Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz denir.

Mitoz, bütün canlılarda görülen bir bölünme şekli olmakla birlikte, tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde ise genel olarak büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört aşamada gerçekleşir.

Profaz Evresi

Bu evrede, kromatin iplikler bazı aşamalardan geçerek üst üste katlanır ve ilmekler oluşturur. Sonuçta kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır ve kromozom şeklini alır.

Kromozom ve DNA
Kromozom ve DNA

DNA interfaz aşamasında kendisini eşlemiş olduğundan profaz evresinde her kromozom iki kromatitten oluşur.

Kromozomların daralmış bölgelerinde sentromer bulunur. Sentromerlerde her bir kromatit için bir kinetokor bulunur. Kinetokorların yapısı proteinlerden oluşur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.

Sentrozom bölünerek hücrenin karşı kutuplarına doğru hareket eder ve iki kutbun arasında iğ ipliklerini oluşturur. İğ iplikleri mikrotübüllerden oluşur. İğ ipliklerinin bir bölümü kromozomların kinetokorlarına bağlanır.

Profaz evresinin sonuna doğru, kromatin ipliklerin kromozoma dönüşümü tamamlanır ve kromozomların tamamı iğ ipliklerine tutunmuş olur.

Profaz evresi
Profaz evresi

Metafaz Evresi

Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde sıralanır. Kromozomlar en belirgin şekilde bu safhada gözlenebilir. Bu nedenle kromozom şekli ve sayısı ile ilgili mikroskobik incelemeler bu aşamada yapılır.

Metafaz evresi
Metafaz evresi

Anafaz Evresi

Kardeş kromatitler, iğ iplikleri üzerinde taşınarak birbirinden ayrılır ve hücrenin karşı kutbuna çekilir. Böylece kromozomlar eşit şekilde hücrenin kutup bölgelerine taşınmış olur.

Anafaz evresi
Anafaz evresi

Bu evrede sentromer bölünür. Kromozom sayısı iki katına çıkar. Kinetokorlara tutunmamış olan iğ iplikleri ise birbirini iterek hücrenin boyunun kutuplar yönünde uzamasına neden olur.

Telofaz Evresi

Profazda gerçekleşen pek çok olayın tersi, telofaz evresinde gerçekleşir. Kromozomlar kromatin iplik şeklini alır. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek ve çekirdek zarı yeniden oluşur.

Telofaz evresi
Telofaz evresi

Telofazla birlikte sitoplazma bölünmesi başlar ve telofazın sonuna doğru, telofazla birlikte sitoplazma bölünmesi de tamamlanır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir