Category: Ekosistem ve Çevre

Apollo kelebeği

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla nesli tükenmekte olan türler ve endemik türler koruma altına alınmakta, biyokaçakçılıkla mücadele edilmekte ve gen bankaları oluşturulmaktadır. Nesli tükenmekte olan, koruma altına alınması gereken bitki ve...

Akdeniz foku

Biyolojik Çeşitliliğin Yaşam İçin Önemi

Biyolojik çeşitlilik; ekosistem çeşitliliğini, tür çeşitliliğini ve bir türe ait genetik çeşitliliği ifade etmektedir. Ekosistem çeşitliliği; bir bölge veya alandaki tüm canlıların cansız çevre ile oluşturduğu yaşam sistemlerinin birbirinden farklı oluşunu ifade etmektedir. Canlı...

Arıcılık

Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği

İnsanların hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu, doğada kendiliğinden oluşmuş, oluşum aşamalarında insan aklının ve tekniğinin herhangi bir etkisi bulunmayan bütün kaynaklara doğal kaynaklar denir. Doğal kaynaklar; yer altı kaynakları (demir, boksit, kurşun, altın,...

Ekolojik ayak izi

Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkmasında Bireylerin Rolü

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında toplumu oluşturan bireylerin rolü önemlidir. Doğanın içinde yaşam alanı bulan insan, bir yandan temel gereksinimlerini karşılarken diğer yandan da doğaya birtakım olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu etkiler sonucunda doğal kaynaklar tüketilmekte,...

Hava kirliliği

Güncel Çevre Sorunlarının Sebepleri ve Sonuçları

Biyolojik çeşitliliğin azalması, canlı tür çeşitliliğinin azalması ve tür kaybolması sonucunda olur. Hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların daha fazla kullanılmasında etkilidir. Bu durum ekosistemin işleyişini bozarak bazı canlıların neslinin tükenmesine yol açar. Bitki, hayvan,...

Su Döngüsü

Su Döngüsü

Canlılar, suyu sıvı olarak tükettikten sonra bunu tekrar sıvı veya gaz hâlinde dışarı atar. Su döngüsünde buharlaşma ve yoğunlaşma olayları önemli rol oynar. Okyanuslardan, denizlerden, akarsu ve göllerden buharlaşan su molekülü atmosferde yoğuşarak yeryüzüne...

Karbon döngüsü

Karbon Döngüsü

Karbon, canlıların temel yapı taşlarının içinde bulunur. Bu nedenle canlılar için önemli bir elementtir. Fotosentez yapan canlılar, ortamdaki karbondioksiti kullanarak hem besin üretir hem de kendi yapılarını oluşturur. Karbon, fotosentez yapan canlıların tüketiciler tarafından...

Azot döngüsü

Azot Döngüsü

Azot; amino asitlerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin yapısına katılır. Bu nedenle canlılar için önemli bir elementtir. Azotun başlıca kaynağı atmosferdir. Atmosfer yaklaşık %78 oranında serbest azot gazı (N2) içerir. Diğer azot kaynakları toprak, göl,...

Madde Döngüleri ve Sürdürülebilirlik

Ekosistemler, fazla miktarda güneş enerjisi almasına rağmen kimyasal elementleri sınırlı miktarlarda bulundurur. Bu sebeple yeryüzünde canlılığın devam etmesi, kimyasal elementlerin döngüsel olarak kullanımına bağlıdır. Bir organizmanın yaşadığı sürece ve ölümünden sonra yapısında barındırdığı kompleks...