Ekosistemde Meydana Gelen Değişikliklerin Sonuçları
  1. Anasayfa
  2. Ekosistem ve Çevre

Ekosistemde Meydana Gelen Değişikliklerin Sonuçları

0

Ekosistemlerin sürekliliği, canlı ve cansız ögeler arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bunlardan birinde meydana gelebilecek bozulma ya da yok olma, diğer ekosistem ögelerini de etkileyecektir.

Doğa, binlerce yıldır bir düzen içerisinde yaşamını sürdürse de birtakım değişiklikler bu düzeni etkiler. Bu değişikliklerin bazıları, bizzat insan eliyle gerçekleşirken bazıları da doğal olaylar sonucu gerçekleşir.

Doğal afetler, ekosistemde önemli değişikliklere sebep olur. Örneğin yanardağ patlamaları, yeryüzü şekillerini değiştirebildiği gibi birçok doğal çevreyi de yok edebilir. Denizlere ulaşan lavlar, denizdeki canlı yaşamını olumsuz etkilerken atmosferde oluşan kirlilik de farklı kıtaları etkileyebilir. Buna örnek olarak İtalya’da bulunan Etna Yanardağı’ndaki patlamalar ve bunun ekolojik sonuçları verilebilir.

Etna Yanardağı
Etna Yanardağı

Depremler, dünyada ve ükemizde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan doğal afetlerdendir. Japonya, enerji üretiminin büyük kısmını nükleer enerji santralleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Japonya depremi ve bu depremin arkasından gerçekleşen tsunaminin etkisiyle nükleer enerji santrallerinde radyasyon sızıntısı meydana gelmiştir.

Japonya depremi
Japonya depremi

Sızan radyasyonun çevreye yayılması ve denize karışması, boyutları oldukça büyük bir çevre kirliliğine neden olmuştur. Bu zararlı etki, bulunduğu bölgeyi ve dünyayı tehlike altında bırakmıştır. Hem deprem hem tsunami nedeniyle oluşan zararlı etkilerin yok edilmeye çalışılması için daha çok kaynak kullanımına gidilmesi çevre kirliliğini tetiklemiştir.

Tsunaminin oluşturduğu yıkım
Tsunaminin oluşturduğu yıkım

Büyük boyutlarda yıkımlara sebep olan doğa olaylarından biri de sel felaketidir. Sel felaketleri, bir yandan yerleşim alanlarını yaşanmaz hâle getirirken diğer yandan tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiler. Sellerin yanı sıra şiddetli fırtınaların da çevreye verdiği zararlar büyüktür. Örneğin Amerika’da gerçekleşen fırtına ve kasırgalar onlarca insanın hayatını kaybetmesine ve birçok çevresel felakete sebep olmaktadır. Son 50 yılda insan nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak gelişen teknoloji, çevreye zarar vermektedir. Bu durum ekosistemlerin doğal yapısını bozmaktadır.

Toprak erozyonu, bitki örtüsünün ve ormanların tahrip edilmesi, su kaynaklarının azalması ekosistemin doğal dengesini bozan diğer faktörlerdir. Bunların sonucunda ekosistemlerde çok sayıda canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Nesli tükenebilecek türler arasında ne yazık ki insan da bulunmaktadır. Fakat insan türü; zekâsını, ekosistemin kendisine sunduğu imkânları ve teknolojiyi olumlu yönde kullanırsa kendisinin aynı zamanda diğer canlıların neslinin tükenmesini engelleme konusunda başarıya ulaşabilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir