Category: Canlılar Dünyası

Sölenter türlerinden bazıları

Sölenterler ve Sölenterlerin Özellikleri

Yumuşak vücutlu etçil hayvanlardır. Vücutları ışın-sal simetriye (merkezinden geçen iki ya da daha fazla düzlemle vücutları bölündüğünde oluşan her parça birbirinin aynıdır.) sahip canlılardır. Vücutları özelleşmiş iki doku tabakasından oluşur. Merkezî bir ağız açıklıkları...

Süngerler

Süngerler Alemi ve Süngerlerin Özellikleri

Süngerler en basit yapılı ve dünya üzerinde 540 milyon yıldır yaşayan hayvanlardır. Günümüzde süngerlerin çoğu okyanusların güney kutbundan, kuzey kutbuna uzanan bölgelerden, sığ sulardan, yüzlerce metrelik derin deniz diplerine kadar farklı ortamlarda yaşayabilir. Süngerler...

Omurgasız hayvanlar farklı ortamlarda yaşayabilir

Omurgasız Hayvanlar

Hayvanlar âleminin en geniş kısmını (yaklaşık %95’den fazlası) omurgasızlar kapsar. Omurgası olmayan canlılardır. Omurgasız hayvanların çoğunda vücudun dış kısmını örten ve destekleyen dış iskelet bulunur. Omurgasız hayvanların bazıları suda, bazıları karada yaşamaya uyum sağlamıştır....

Bir Paramecium (paramesyum), mikroskobun lamı üzerinde sillerini (cilia) titreştirerek gidiyor.

Protista Nedir ve Protista Türleri Nelerdir?

Protista, nemli topraklarda, küçük su birikintilerinde, hayvanların vücut sıvılarında vb. çok farklı ortamlarda yaşar. Protista türlerinin çoğu bir hücrelidir. Bu bir hücreliler ökaryot hücre yapısına sahip mikroskobik canlılardır. Basit yapılı olmalarına rağmen çok hücreli...

Arkeler

Arkeler (Archaea) ve Arkelerin Çeşitleri

1970’lerde yapılan çalışmalarda arkeler farklı bir yaşam biçimine sahip canlılar olarak kabul edilmişti. Yeni araştırma yöntemleri sayesinde bu mikroorganizmaların araştırılması daha da ilerlemiştir. 1990’larda yapılan çalışmalarla sistematik üzerine çalışan bilim insanları bu canlıları bakterilerden...

Şekillerine göre bakteriler (Yuvarlak bakteriler pembe, çubuk bakteriler yeşil, virgül bakteriler mavi, spiral bakteriler turuncu renkte gösterilmektedir).

Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakteriler, şekillerine göre, gram boyanma özelliğine göre, oksijen ihtiyaçlarına göre ve beslenme şekillerine göre bakteriler olmak üzere 4 gruba ayrılır. Şekillerine Göre Bakteriler Mikroskobik incelemeyle saptanan şekillerine göre bakteriler dört gruba ayrılır. Yuvarlak bakteriler:...

Kırmızı gül ve ötleğenin Linne’nin sistemine göre sınıflandırılması

Sınıflandırmanın Basamakları ve İkili Adlandırma

Biyolojik çeşitliliğin anlaşılması için çalışan sistematik bilimi, canlıları belirli bir hiyerarşik düzen içinde sınıflandırır. Günümüzde de kullanılan bu hiyerarşik sistemin başlangıcı Carolus Linnaeus (Karl Line) (1707-1778)’ye dayanır. Carolus Linnaeus 1758 yılında “Systema Naturea” yani...

Sınıflandırma (Foto: Acton Crawford)

Sınıflandırmanın Gerekliliği ve Geçmişi

Bir kütüphaneye girdiğinizi düşününüz. Biyoloji dersi için bir kitap arıyorsunuz. Ancak bir problem var. Raflardaki bütün kitaplar oldukça karışık sıralanmış. Etrafınızda kitapların isimlerinin yazılı olduğu bir liste arıyorsunuz, fakat yok. Bu durumu canlılar ile...

Tuzun Canlılar İçin Önemi

Mineraller ve Tuzların Canlılar İçin Önemi

Çevrenizde tarımla uğraşan kişilerin ekim ya da dikim yaptıktan sonra bitkilerin gelişimini desteklemek amacıyla gübre kullandıklarını gözlemlemişsinizdir. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Evde beslenen su kaplumbağalarının bakımı yapılırken üzerine sürülen bir solüsyon vardır. Sizce...

Hücrelerin içeriğinde ve hücreler arasındaki sıvıda su bulunması canlılar için yaşamsal önem taşır.

Su ve Yaşam

Bilim insanlarının diğer gezegenlerde yaşam için aradıkları ilk maddelerden biri sudur. Dünya yüzeyinin 3/4’ü su ile kaplıdır. Su bulunması nedeniyle Dünya, canlıların yaşamasına uygun bir ortamdır. Bir hücreli organizmaların yaşam ortamları genellikle sudur. Çok...