Category: Canlılar Dünyası

Virüsler

Vi̇rüsleri̇n Genel Özelli̇kleri̇ Nelerdir?

Virüslerin varlığı 19. yüzyılda Louis Pasteur (Luiz Pastör) ve Robert Koch (Rabırt Koh) tarafından yapılan araştırmalar sayesinde anlaşılmıştır. Rus biyolog Dmitri Iwanowski (Dimitri İvanovski), 1892 yılında tütün mozaik hastalığına yakalanan bitkilerden elde ettiği sıvıyı...

Hayvanların derileri, tüyleri, yünleri de dokuma ve tekstil alanında kullanılmaktadır.

Hayvanların Biyolojiye ve Ekonomiye Katkıları

Hayvan türlerinin de diğer birçok canlı gibi biyolojik, ekonomik ve teknolojik önemi vardır. Hayvanlar insanların beslenmesi için önemli canlılardır. Günlük hayatımızda hayvanların et, süt ve yumurta gibi ürünlerini besin olarak kullanırız. Günümüzde insan nüfusunun...

Tohumdan bitki gelişimi

Bitkilerin Biyolojiye ve Ekonomiye Katkıları

Bitkiler günlük hayatımıza birçok bakımdan katkı sağlayan bir canlı grubudur. Bitkiler, her şeyden önce insan ve hayvanların beslenmesi söz konusu olduğunda ön plana çıkmaktadır. Yeşil bitkiler fotoototrof organizmadır. Yani kendi besinini sentezleme yeteneğine sahiptir....

Yeşil alglerin mikroskobik görüntüsü - Esmer alg - Altın sarısı alg - Kırmızı algin mikroskobik görüntüsü

Algler’in Biyolojiye ve Ekonomiye Katkıları Nelerdir?

Günümüzde yaklaşık 160 farklı alg türü, doğrudan doğruya insan gıdası olarak veya özellikle Uzak Doğu ülkelerinde işlenerek kullanılmaktadır. Örneğin Spirulina cinsine ait bazı alg türleri, kurulan alg çiftliklerinde üretilip işlendikten sonra tablet hâline getirilmekte...

Köpek balığı - Vatoz

Omurgalı Hayvanlar Nelerdir?

Omurgalı hayvanlar, dünya üzerindeki hemen hemen her türlü ortamda yaşama yeteneğine sahiptir. En yüksek zirvelerden denizlerin derinliklerine, en soğuk yerlerden en sıcak yerlere kadar her alanda yaşama imkanı bulan türleri vardır. Omurgalıların bazı türleri...

Deniz anası

Omurgasız Hayvanlar Nelerdir?

Omurgasız Hayvanlar grubunda yer alan canlıların en önemli özelliği, vücutlarının sırt kısmında bir omurgaya sahip olmamasıdır. Omurgasızlar, tür çeşitliliği ve sayıları bakımından incelendiğinde hayvanlar âleminin en geniş grubunu oluşturur. Omurgasız hayvanlar; süngerler, sölenterler, solucanlar,...

Mantarlar Alemi

Mantarlar Alemi Özellikleri Nelerdir?

Mantarlar, ökaryot hücre yapısına sahip olan tüketici organizmadır. Mantarlar maya mantarları, küf mantarları ve şapkalı mantarlar olmak üzere üç gruba ayrılır. Maya mantarları tek hücreli, diğerleri ise çok hücreli organizmalardır. Yapıları hif adı verilen...

Tohumdan bitki gelişimi

Tohumlu Bitkiler ve Özellikleri Nelerdir?

Tohumlu Bitkiler, gelişmiş kök, gövde, yaprak yapısına ve iletim demetlerine sahip bitkilerdir. Bazıları vejetatif yolla (eşeysiz) üreyebilirken birçoğu tohum adı verilen yapılarla eşeyli ürer. Bir tohum dışarıdan içeriye doğru; tohum kabuğu (testa), besi doku...

Kara Yosunları - Ciğer Otları - Boynuzlu Ciğer Otları

Tohumsuz Bitkiler ve Özellikleri Nelerdir?

Tohumsuz bitkiler üremelerini eşeysiz yolla ve spor denilen yapılarla gerçekleştirir. Tohumsuz bitkiler; damarsız tohumsuz bitkiler ve damarlı tohumsuz bitkiler olmak üzere iki grup altında incelenir. Damarsız tohumsuz bitkilerde iletim demetleri gelişmemiştir. Bu nedenle çok...

Protista Alemi

Protista Alemi ve Özellikleri

Protista âlemi; ökaryot hücre yapısına sahip olan, tek hücreli ve çok hücreli canlılardan oluşan bir âlemdir. Bu âlemde yer alan canlılar, genellikle sularda ve nemli bölgelerde yaşamını sürdürür. Tek hücreli türlerinde yaşamsal faaliyetler, hücre...