Bitkiler Alemi ve Bitkiler Alemi Özellikleri
  1. Anasayfa
  2. Canlılar Dünyası

Bitkiler Alemi ve Bitkiler Alemi Özellikleri

1

Çok hücreli ve ökaryotik hücre yapısına sahip olan bitkiler, kloroplast organeline sahiptir.

Fotosentez sonucu ürettikleri glikozun fazlasını nişastaya çevirerek depo eder. Hücre zarının dış kısmında ağırlıklı olarak selülozdan oluşan bir hücre duvarı bulunur.

Bitkiler, diğer canlılar için besin kaynağı olmanın dışında doğadaki ekolojik dengenin kurulmasında da etkilidir. Bulundukları ortam için oksijen kaynağıdır. Bitkiler eşeysiz ve eşeyli olarak üreyebilir. Yüksek yapılı bitkilerde bulunan ve damar adı verilen iletim demetleri su, mineral madde ve organik bileşiklerin; bitkinin farklı organları arasında taşınmasını sağlar.

Bitkiler tohum oluşturup oluşturmamasına ve iletim demeti bulundurup bulundurmamasına göre birbirinden ayırt edilebilir. Tohum oluşturamayan ilkel yapılı bitkiler üremelerini eşeysiz yolla ve spor denilen yapılarla gerçekleştirir. Bu bitkilerin bir kısmında iletim demeti bulunurken bir kısmında iletim demeti bulunmaz.

Kara yosunları, ciğer otları ve boynuzlu ciğer otları damarsız bitkilere örnek oluşturur.

Ciğer otları
Ciğer otları

İletim demetleri gelişmemiş bu bitkiler genellikle nemli yerlerde, kaya ve ağaç gövdelerinde yaşar.

Kara yosunları
Kara yosunları

 

At kuyrukları, eğrelti otları ve kibrit otları ise damarlı yapıya sahip olan ilkel bitkilere örnektir. Bu bitkilerin iletim demetleri gelişmiştir. Yapraklar toprak altında bulunan gövdeler tarafından oluşturulur. Spor keseleri eğrelti otlarında yaprak altında, at kuyruğu ve kibrit otunda ise çoğunlukla dal uçlarında bulunur.

At kuyruğu bitkisi - Eğrelti otu - Kibrit otu
At kuyruğu bitkisi – Eğrelti otu – Kibrit otu

İletim demetleri gelişmiş yüksek yapılı bitkiler; diğer bitkilerden gelişmiş kök, gövde, yaprak yapısıyla ve tohum oluşturabilme özelliğiyle ayırt edilir. Bazıları vejetatif yolla (eşeysiz) üreyebilirken birçoğu tohum adı verilen yapılarla eşeyli ürer.

Tohumdan bitki gelişimi
Tohumdan bitki gelişimi

Bir tohum dışarıdan içeriye doğru; tohum kabuğu (testa), besi doku (endosperm) ve bitki taslağından (embriyo) meydana gelir.

Tohumun kısımları
Tohumun kısımları

Tohum kabuğunun kalınlığı bitki türlerine göre farklılık gösterir. Tohum kabuğunun görevi, tohumun iç kısmındaki yapıları olumsuz çevresel etkilerden korumaktır. Besi doku, tohum çimlenmesi sırasında embriyonun gereksinim duyduğu besinleri sağlamakla görevlidir.

Farklı bitkilere ait tohumlar
Farklı bitkilere ait tohumlar

Besi dokunun yapısında depo maddesi olarak özellikle karbonhidrat, protein ve yağ bulunur. Ancak bunların tohumdaki miktarı bitki türüne göre değişiklik gösterir. Embriyo ise tohumun, yeni bir bitkiyi oluşturma kapasitesine sahip olan kısmıdır.

Tohumlu bitkiler, yaşayan bitki türlerinin büyük bir kısmını oluşturur. Bazı bitkilerde tohumlar kozalak yapraklarının arasında açıkta gelişir. Bu bitkilere açık tohumlu bitkiler denir. Ladin, ardıç ve çam kozalaklı bitkilere örnek olarak verilebilir.

Çeşitli kozalaklar
Çeşitli kozalaklar

Tohumlu bitkilerin büyük bir kısmında ise tohumlar meyve ya da meyve yaprağı içinde kapalı bir ortamda gelişir.

Bitkilerde üreme organı çiçek
Bitkilerde üreme organı çiçek

Kapalı tohumlu olarak adlandırılan bu bitkiler yeryüzündeki en gelişmiş organizasyona sahip bitkilerdir. Bu bitkiler tek veya çok yıllık olabilir. Gövdeleri otsu veya odunsu yapıdadır. Üreme organları ise çiçektir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

  1. projem için çok yararlı oldu teşekkurler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir