Category: Değerlendirme Soruları

Değerlendirme Soruları

Ekoloji Değerlendirme Soruları – 1

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki canlı çeşitliliğinin en az olduğu biyomlardandır? A) Tropikal yağmur ormanlar B) Kozalaklı ağaç ormanları C) Çöller D) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar 2. Aşağıdaki hangi hayvan grubu, tundra karasal biyomunda...

Değerlendirme Soruları

Ekoloji Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ekoloji ile ilişki içersinde olan bilim dallarından biri değildir? A) Sosyoloji B) Paleografi C) Meteoroloji D) Botanik 2. Canlıların ve yaşam alanlarının karşılıklı etkileşimlerine ne denir? A) Ekoloji B) Fotosentez C)...