Ekoloji Değerlendirme Soruları
  1. Anasayfa
  2. Değerlendirme Soruları

Ekoloji Değerlendirme Soruları

0

1. Aşağıdakilerden hangisi ekoloji ile ilişki içersinde olan bilim dallarından biri değildir?
A) Sosyoloji B) Paleografi C) Meteoroloji D) Botanik

2. Canlıların ve yaşam alanlarının karşılıklı etkileşimlerine ne denir?
A) Ekoloji B) Fotosentez C) Biyolojik çeşitlilik D) Ekosistem

3. Aşağıdaki ekosistem ögelerinden hangisi cansız varlıklar grubuna girmektedir?
A) Atmosfer B) Ağaç C) Çiçek D) Hayvan

4. Organik maddeleri toprakta parçalayarak bitkilere veren canlı varlıkların genel adı nedir?
A) Ayrıştırıcılar B) Bakteriler C) Hetetroflar D) Ototroflar

5. Bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayan en önemli çevre elemanı hangisidir?
A) Toprak B) Sıcaklık C) Güneş ışığı D) Su

6. Toprağın en üst tabakasının hangi maddeden zengin olması verimi arttırır?
A) Kayaç B) Humus C) Su D) Solucan

7. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Bir tarladaki tüm böcekleri yok etmek B) Erozyonu önlemek için tarım alanlarını yüksek verimde çalıştırmak C) İnsan ve hayvan dışkısının toprağa karışması D) Kuraklık ve fırtına gibi doğal afetler

8. Madde döngüleri ile ekosistemdeki enerji akışı arasındaki fark nedir?
A) Enerji akışı canlı varlıklar arasında, döngüler ise cansız varlıklar arasında devam eder. B) Enerji akışı, madde döngülerinin tersine tek yönlü gelişir. C) Bakteriler, döngülerde önemli görevler gerçekleştirseler de enerji akışında çalışmaz. D) Enerji akışı, ekosistemlerde hayati önem taşırken aynı durum döngüler için geçerli değildir.

9. Canlılar, aminoasit ve protein ihtiyaçlarını hangi döngü sayesinde karşılar?
A) Su döngüsü B) Fosfor döngüsü C) Azot döngüsü D) Oksijen döngüsü

10. Ekosistemin hangi üyesi, su döngüsünü solunum yaparak sürdürür?
A) Hayvanlar B) Denizler C) Bitkiler D) Akarsular

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir