Ekoloji Değerlendirme Soruları – 1
  1. Anasayfa
  2. Değerlendirme Soruları

Ekoloji Değerlendirme Soruları – 1

0

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki canlı çeşitliliğinin en az olduğu biyomlardandır?
A) Tropikal yağmur ormanlar B) Kozalaklı ağaç ormanları C) Çöller D) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar

2. Aşağıdaki hangi hayvan grubu, tundra karasal biyomunda yaşar?
A) Ren geyiği, ayı, kurt B) Yılan, kertenkele, çekirge C) Deve, akrep, yarasa D) Fil, zürafa, timsah

3. Türkiye hangi karasal biyoma girmektedir?
A) Tundra B) Tropikal yağmur ormanları C) Çöller D) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar

4. İnsanlar, tarım alanı olarak hangi karasal biyomu kullanırlar?
A) Tundra B) Otlak C) Tropikal yağmur ormanları D) Bataklık

5. Dünyanın hangi bölgesinde canlı çeşitliliğine daha fazla rastlanır?
A) Ekvator B) Kuzey Kutup bölgesi C) Oğlak Dönencesi D) Güney Kutup bölgesi

6. Deniz biyomlarındaki canlıların beslenmesine büyük katkısı olan organizma nedir?
A) Yosun B) Balık C) Sünger D) Mercan

7. Aşağıdakilerden hangisi en büyük tatlı su biyomudur?
A) Dere B) Çay C) Okyanus D) Göl

8. Aşağıdakilerden hangisi, akarsu ve göl arasındaki farktır?
A) Akarsular, göllere göre daha fazla canlı çeşitliliğine sahiptir. B) Göller, akarsulara göre daha derindir. C) Göller, akarsulara göre daha durgundur. D) Akarsuların sıcaklığı, göllerinkinden fazladır.

9. En derin su biyomu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bataklık B) Deniz C) Okyanus D) Nehir

10. Aşağıdakilerden hangisi denizlerde suda asılı kalan organizmalara girmektedir?
A) Balık B) Mikroorganizma C) Mercan D) Yosun

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir