Algler’in Biyolojiye ve Ekonomiye Katkıları Nelerdir?
  1. Anasayfa
  2. Canlılar Dünyası

Algler’in Biyolojiye ve Ekonomiye Katkıları Nelerdir?

0

Günümüzde yaklaşık 160 farklı alg türü, doğrudan doğruya insan gıdası olarak veya özellikle Uzak Doğu ülkelerinde işlenerek kullanılmaktadır. Örneğin Spirulina cinsine ait bazı alg türleri, kurulan alg çiftliklerinde üretilip işlendikten sonra tablet hâline getirilmekte ve gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır.

Spirulina, insanların gereksinim duyduğu organik ve inorganik maddeleri yeterli miktarda içermektedir. Örneğin protein miktarı %60 civarındadır. Aynı zamanda sütten 26 kat daha fazla kalsiyum içerir. Algler, organik ve inorganik madde bakımından çok zengin olduğu için hem hayvan yemi hem de gübre olarak kullanılmaktadır.

Bunun dışında alglerden elde edilen agar, alginat, karragen ve diyatome toprağı adı verilen çeşitli ürünler; birçok endüstri alanında kullanılmaktadır. Bunlardan agar, kırmızı alglerden elde edilmekte ve kolay sertleştiği için gıda endüstrisinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bilimsel çalışmalarda bakteri ve mantarların yetiştirildiği yapay besi yerleri de agardan yapılmaktadır.

Alginatlar şeffaf olduğu için istenen her renk boya üretiminde kullanılmaktadır. Bundan başka inşaat sektöründe binaların dış cephesinin kaplanmasında, kozmetik alanında saç boyası imalatında, tarım alanında zararlılarla mücadele ilaçlarının üretiminde ve gıda sektöründe sucuk, salam, sosis gibi yiyeceklerin dışındaki zarın üretiminde önemli bir ham madde olarak kullanılmaktadır. Karragen; gıda sanayinde çikolata ve tatlıların yapımında, tekstil sanayinde yapay ipeğe sertlik vermede ve agarların kullanıldığı tüm alanlarda kullanılmaktadır.

Yeşil alglerin mikroskobik görüntüsü - Esmer alg - Altın sarısı alg - Kırmızı algin mikroskobik görüntüsü
         Yeşil alglerin mikroskobik görüntüsü – Esmer alg – Altın sarısı alg – Kırmızı algin mikroskobik görüntüsü

Diyatome toprağı veya diyatomit ise sucul ortamda yaşayan bazı alglerin ölerek dipte oluşturduğu tabakaya verilen isimdir. Bu alglerin hücre duvarında bol miktarda silisyum bulunduğu için diyatome toprağı da silisyum bakımından zengin ve dayanıklıdır. Bu nedenle zehirli bileşiklerin endüstriyel filtrasyonunda; geçirgenliği yok denecek kadar az olduğu için civa, kurşun, kadmiyum gibi bazı ağır metallerin ve radyoaktif maddelerin taşınmasında ve yüksek sıcaklığa çok dayanıklı olduğu için fırınların iç yüzeyinin kaplanmasında kullanılmaktadır.

Algler; aynı zamanda küçük, hızlı büyüyen ve laboratuvar ortamında kolayca kültüre alınıp yetiştirilebilen canlılar olduğu için çok ideal bir araştırma materyalidir. Nitekim sil ve kamçıların yapısındaki mikrotübüllerin diziliş şekli, mRNA’nın varlığı, fotosentez için uygun olan ışık tipi ve fotosentez sonucunda oluşan ilk organik bileşiklerin neler olduğu; ilk olarak Chlorella (Kılorella) adlı alg sayesinde keşfedilmiştir. Algler biyomonitör (biyolojik izleyici) olarak da kullanılan organizmadır. Biyomonitör canlılar, herhangi bir ortamda meydana gelen kirlilikten ilk etkilenen ve o ortamda sayısı veya yoğunluğu ilk azalmaya başlayan türdür. Günümüzde Selenastrum capricornutum (Selenasturum kaprikornutum) adlı alg tatlı sularda, Scenedesmus subcapitatus (Sıkenedesmus subkapitatus) adlı alg de tuzlu sularda kullanılan biyomonitör türdür. Bazı alg türleri de atık suların temizlenmesinde kullanılmaktadır.

Algler, hem atık sularda bulunan inorganik maddeleri uzaklaştırarak hem de fotosentez sonucunda ürettikleri oksijeni suya vererek arıtım sağlar. Oscillatoria (Osilatorya), Gomphonema (Gonfonema) ve Ankistrodesmus (Ankistrodesmus) bu amaçla kullanılan alg türüdür. Günümüzde algler, uzay çalışmalarında da önemli bir konuma sahiptir. Örneğin uzun süreli uçuşlarda astronotların su, oksijen ve besin gereksinimleri; uzay mekiğinde alglerle oluşturulan yaşam destek üniteleri ile karşılanmaktadır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir