İyonik Bağlar nelerdir?
  1. Anasayfa
  2. İnsan Fizyolojisi

İyonik Bağlar nelerdir?

İyonik bağlar, bir metal ve bir ametal arasındaki bağlantıdır. Metal, valans elektronlarını kaybederek pozitif yüklü iyonlar oluşturur. Aynı zamanda, ametal valans elektronları kazanarak negatif yüklü iyonlar oluşturur. Bu iki iyon, elektrostatik çekim ile birbirine bağlanır ve iyonik bağ oluşur.

Örneğin, sodyum klorür (NaCl) iyonik bağ ile birleşir. Sodyum (Na) bir elektron kaybeder ve pozitif bir iyon oluştururken, klorür (Cl) bir elektron kazanır ve negatif bir iyon oluşturur. Bu iki iyon arasındaki elektrostatik çekim, sodyum klorürün iyonik bağını oluşturur.

İyonik bağlar genellikle yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptir ve sert ve kırılgandırlar. Ayrıca, elektrik akımını iyi iletirler ve çözünürlükleri polar çözücülerde daha yüksektir.