Bilimsel Bilginin Özellikleri Nelerdir?
  1. Anasayfa
  2. Yaşam Bilimi Biyoloji

Bilimsel Bilginin Özellikleri Nelerdir?

0

Bilimsel bilgi deneyseldir ancak deney, sadece laboratuvarla ve belirli araç gereçlerle sınırlandırılamaz. Deneyler için mekân ve değişkenler olmalıdır. Bilim; fen, sosyal, sağlık, çevre, psikoloji, evren vs. alanları kapsadığı için bu alanlarda elde edilen bilimsel bilgilerin hepsi deneyseldir. Deney; veri ve delil sağlamak ve bunlar arasındaki tutarlılığı göstermek için yapılır.

Bilimsel yöntem, gözlem ile mantığı birleştirir. Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimize gözlem, yapmış olduğumuz gözlemden ulaştığımız sonuca ise çıkarım denir. Gözlemler yeni sorulara yol açar, bilim insanları da bu soruları cevaplayabilmek için yeni gözlem ve deneyler yapar. Modern bilimsel araştırmaların temelini bilimsel yöntem oluşturur. Bilimsel yöntem; gözlemler yapmak, sorular sormak, hipotezler oluşturmak, hipotezlere dayanarak tahminler yapmak, deneyler tasarlayarak tahminleri test etmek şeklinde beş basamak içerir. Fen laboratuvarında yapılan deneylerde tek veriye dayanarak bir çıkarıma varılamadığından deneyler çok kez tekrarlanır. Bilimsel bilgi deneyler sonucu ortaya çıkar. Bilimsel bilginin birçok deneyden sonra aynı sonucu vermesi gerekir.

Bilim insanlarının bilimsel çalışmalar üzerindeki ortak yaklaşımına paradigma denir. Bu ortak yaklaşımlar bilim insanlarını bir araya getirir. Oluşan bu bilimsel ekibin üyeleri temel varsayımlar, yöntem kuralları ve araştırma örnekleri üzerinde uzlaşmaya varır. Bir paradigma üzerinde uzlaşmak ise bilimsel ilerlemenin temelini oluşturmaktadır. Belli bir paradigma üzerinde uzlaşan bilim insanları; tutarlı çalışma gücünü kendisinde bulmakta, bu da bilim insanlarından oluşan bu ekibin gücünü artırmaktadır.

Bilimsel bilginin özellikleri şunlardır:

Bilim birikimli olarak ilerler ve değişebilirdir.
Bilim evrenseldir.
Bilim nesneldir.
Bilim sistemli ve yöntemlidir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir