Eş Baskınlık (Kodominantlık)
  1. Anasayfa
  2. Kalıtımın Genel İlkeleri

Eş Baskınlık (Kodominantlık)

0

Heterozigot durumda olan iki alelin etkisini fenotipte birlikte göstermesi durumudur.

Aleller arasında baskınlık veya çekiniklik söz konusu değildir. Bu duruma örnek olarak insandaki AB ve MN kan grupları verilebilir. Kan grupları alyuvar hücrelerinin zarında bulunan özel moleküller tarafından oluşturulur. Bu moleküller kişiye biyokimyasal bir kimlik kazandırır ve doğal antijen olarak adlandırılır.

Örneğin A kan grubuna sahip olan bir insanın alyuvarının hücre zarında A antijeni, B kan grubuna sahip insanda B antijeni, AB kan grubuna sahip insanda A ve B antijenleri bulunurken O kan grubunda hiçbir antijen bulunmaz.

A ve B antijenlerini belirleyen aleller arasında eş baskınlık olduğu için bu iki alel bir araya geldiğinde kişinin kan grubu AB olur.

Alyuvarlarda A ve B antijenlerinin haricinde M ve N antijenleri de bulunur. M ve N antijenlerinin alelleri de birbirine eş baskındır. Bu durumda MM alelleri taşıyan bireyler M kan grubuna, NN alelleri taşıyanlar N kan grubuna, MN alelleri taşıyan bireyler MN kan grubuna sahiptir. Bu aleller bakımından heterozigot (MN) olan iki bireyin çaprazlanması sonucunda hem genotip hem de fenotip ayrışım oranı eşit çıkar yani 1:2:1 olur. Canlının genotipi, fenotipine aynen yansır.

MN Kan Grubunun Kalıtımı
MN Kan Grubunun Kalıtımı

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir