Kovalent Kimyasal Bağlar
  1. Anasayfa
  2. İnsan Fizyolojisi

Kovalent Kimyasal Bağlar

Kovalent kimyasal bağlar, iki ametal arasındaki bağlantıdır. Bu bağ, iki atomun ortaklaşa valans elektronlarını paylaşarak daha istikrarlı hale gelmelerini sağlar. Kovalent bağda, elektronlar iki atom arasında paylaşılır ve bu elektron paylaşımı ile oluşan molekül, birlikte tutulur.

Kovalent bağlar, polar ve apolar olmak üzere ikiye ayrılır. Polar bağlar, elektronları eşit olarak paylaşmaz ve bu nedenle bir tarafı negatif, diğer tarafı pozitif yüklenir. Apolar bağlar ise, elektronları eşit olarak paylaşır ve herhangi bir yükleme oluşturmaz.

Örneğin, hidrojen ve klor gazı, kovalent bağla birleşerek hidrojen klorür (HCl) molekülünü oluştururlar. Bu molekülde, hidrojen atomu ve klor atomu arasında bir polar kovalent bağ vardır. Hidrojen atomu, klor atomunun elektronlarına biraz çekim yapar ve bu nedenle klor atomu negatif, hidrojen atomu pozitif yüklenir.

Kovalent bağlar genellikle düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptir ve çoğu durumda sert değildirler. Ayrıca, elektrik akımını iletmeyi pek başaramazlar ve genellikle polar çözücülerde daha iyi çözünürler.

İlginizi Çekebilir