Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir?
  1. Anasayfa
  2. Yaşam Bilimi Biyoloji

Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir?

0

Bilimde nesnellik (objektiflik); gerçekliği kanıtlanabilen, ölçülebilen ve geçerliliği herkesçe kabul edilen bilgilerdir. Bilimde öznellik (subjektiflik) ise; bilginin kişiye bağlı olarak değişebilmesidir. Bilimsel bilgi nesnel olmalıdır.

Bilimsel bilgiyi araştıran bilim insanının beklentileri, eğitimi, tecrübeleri, önceki bilgileri, inançları birbirinden farklı olabilir. Bu durum bilim insanlarının probleme ve araştırmalara yaklaşımını, gözlemlerini, yorumlamalarını etkiler. Örneğin dünya nüfusunun artması, sanayi gelişiminin olumsuz etkileri ve fosil yakıtların kullanılması sonucunda atmosfere salınan karbondioksit miktarı gün geçtikçe artmaktadır. Bu problem, gerçekliği ölçülüp kanıtlanmış bir bilgi olduğu için nesnel özellik gösterir. Bu problemin çözümüne ise farklı coğrafyalarda yaşayan bilim insanları farklı şekillerde yaklaşmaktadır. Bazı bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda, bu problemin çözümü için en etkili yöntemin rüzgâr enerjisi santrallerinin artırılması olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bazı bilim insanları ise en etkili yöntemin güneş enerjisi panellerinin artırılması olduğu şeklinde açıklama yapmıştır.

Küresel ısınma sonucu ortaya çıkan tarımdaki verimliliğin azalması sorununa bilim insanlarının farklı yaklaşımları örnek gösterilebilir. Bir grup bilim insanı GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ürünlerle çözüm yoluna giderken diğer bir grup ise bu durumun ileride sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtmiştir. Bilim nesnelliği hedeflese de bu örnekte olduğu gibi aynı konuda farklı yaklaşımlar ve yorumlar olabilmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir