Category: Kalıtımın Genel İlkeleri

Kontrol çaprazlaması

Kontrol Çaprazlaması Nedir?

Canlıları gözlemleyerek onların fenotipleri hakkında genel bilgi edinilebilir ancak genotipleri hakkında kesin bilgiye ulaşmak bazen zordur. Fenotipinde çekinik özelliği gösteren bireyin genotipi homozigot (aa), baskın özelliği gösteren bireyin genotipi homozigot (AA) ya da heterozigot...

Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlamalarda Fenotip, Genotip Çeşitleri ve Oranları

Dihibrit Çaprazlama Nedir?

İki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip bireyler dihibrit olarak adlandırılır. İki karakter bakımından heterozigot olan bireyler arasında yapılan çaprazlamaya dihibrit çaprazlama denir. Dihibrit çaprazlamaya örnek olarak bezelyelerde çiçek rengi ve tohum şekli karakterleri verilebilir....

Monohibrit çaprazlama

Monohibrit Çaprazlama

Karakterlerle ilgili iki bireyin gametlerinin birleşmesine çaprazlama adı verilir. Çaprazlanan ebeveynlere parental döl (atasal döl/P dölü), yavrularına F₁ dölü (filial/oğul döl) denir. F₁ dölünde elde edilen heterozigot genotipli bireylere monohibrit adı verilir. İki monohibrit...

Homozigot bir karakterin gametleri

Homozigot Alellerin Gametlere Taşınması

Bir ya da daha fazla karakter bakımından bağımsız genlere sahip homozigot genotipli bireyler mayozla tek çeşit gamet oluşturur. Homozigot karakter sayısı gamet çeşitliliğini değiştirmez. AA , aa genotipli bireylerin oluşturacağı gametler tek çeşittir. Oluşabilecek...

Aynı ailede farklı özelliklere sahip bireyler

Kalıtsal Hastalıkların Ortaya Çıkmasında Akraba Evliliklerinin Etkisi

İnsanlardaki birçok hastalığın belirtileri ilk bakışta görülmez. Dışarıdan hasta veya engelli gibi görünmeyen insanların genelde sağlıklı bireyler olduğu düşünülebilir. Fakat insanların fenotipine yansımasa bile genotiplerinde birçok hastalık genini resesif olarak taşıdıkları bilinmektedir. Resesif genler,...

DNA parmak izi yöntemi sayesinde adli olaylar çözülebilmektedir

Mitokondriyal Kalıtımın Önemi Nedir?

Hücrede kalıtsal materyalin aktarılması sadece çekirdek DNA’sı aracılığı ile gerçekleşmez. Hücre çekirdeğinin yanı sıra, mitokondri DNA’sı da kendine özgü kalıtsal özelliklerin aktarılmasından sorumludur. Mitokondride bulunan DNA molekülüne mitokondriyal DNA (mtDNA), mtDNA’ya bağlı özelliklerin sonraki...

İnsanda otozom ve gonozomlar

Eşeye (Cinsiyete) Bağlı Kalıtım

Erkek ve dişilerde gözlenen çok sayıda anatomik ve fizyolojik farklılığın kromozomal bir temeli vardır. Canlılarda bulunan kromozomların bazıları yalnızca vücut özelliklerine ait genler taşırken bazıları hem vücut özelliklerine ait genleri hem de cinsiyetin belirlenmesini...

Siyam kedisi

Pleiotropi Nedir?

Bir genin birden fazla fenotipik etkiye sahip olmasına pleiotropi denir. Örneğin Siyam kedilerinde bacakların koyu renkli, gövdenin ise açık renkli olmasına neden olan bir alel bulunmaktadır. Bu alel aynı zamanda siyam kedilerinin gözlerinin şaşı...