Kontrol çaprazlaması

Kontrol Çaprazlaması Nedir?

Ekim 4, 2018 Biyolog 0

Canlıları gözlemleyerek onların fenotipleri hakkında genel bilgi edinilebilir ancak genotipleri hakkında kesin bilgiye ulaşmak bazen zordur. Fenotipinde çekinik özelliği gösteren bireyin genotipi homozigot (aa), baskın […]

Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlamalarda Fenotip, Genotip Çeşitleri ve Oranları

Dihibrit Çaprazlama Nedir?

Ekim 3, 2018 Biyolog 0

İki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip bireyler dihibrit olarak adlandırılır. İki karakter bakımından heterozigot olan bireyler arasında yapılan çaprazlamaya dihibrit çaprazlama denir. Dihibrit çaprazlamaya örnek […]

Monohibrit çaprazlama

Monohibrit Çaprazlama

Ekim 3, 2018 Biyolog 0

Karakterlerle ilgili iki bireyin gametlerinin birleşmesine çaprazlama adı verilir. Çaprazlanan ebeveynlere parental döl (atasal döl/P dölü), yavrularına F₁ dölü (filial/oğul döl) denir. F₁ dölünde elde […]

DNA parmak izi yöntemi sayesinde adli olaylar çözülebilmektedir

Mitokondriyal Kalıtımın Önemi Nedir?

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Hücrede kalıtsal materyalin aktarılması sadece çekirdek DNA’sı aracılığı ile gerçekleşmez. Hücre çekirdeğinin yanı sıra, mitokondri DNA’sı da kendine özgü kalıtsal özelliklerin aktarılmasından sorumludur. Mitokondride bulunan […]

İnsanda otozom ve gonozomlar

Eşeye (Cinsiyete) Bağlı Kalıtım

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Erkek ve dişilerde gözlenen çok sayıda anatomik ve fizyolojik farklılığın kromozomal bir temeli vardır. Canlılarda bulunan kromozomların bazıları yalnızca vücut özelliklerine ait genler taşırken bazıları […]

Siyam kedisi

Pleiotropi Nedir?

Eylül 25, 2018 Biyolog 0

Bir genin birden fazla fenotipik etkiye sahip olmasına pleiotropi denir. Örneğin Siyam kedilerinde bacakların koyu renkli, gövdenin ise açık renkli olmasına neden olan bir alel […]