Bağımsız Genlerde Gamet Çeşitliliğinin Hesaplanması
  1. Anasayfa
  2. Kalıtımın Genel İlkeleri

Bağımsız Genlerde Gamet Çeşitliliğinin Hesaplanması

0

Eşeyli üreyen canlılarda, üreme organlarında mayoz sonucu oluşan erkek ve dişi üreme hücrelerine gamet denir.

Gametler n kromozomlu hücreler olup her özellikle ilgili bir gen taşır. Gametlerde farklı karakterlere ait genler, farklı kromozomlar üzerinde bulunuyorsa bu genlere bağımsız gen denir. Bu durum gamet çeşitliliğini artırır. Bağımsız genlerde gamet çeşidi bulunurken aşağıda verilen yöntemler kullanılabilir.

Gamet çeşidi sayısı: 2n formülüyle hesaplanır. n = Heterozigot karakter sayısıdır.

Bağımsız Genlerde Gamet Çeşitliliğinin Hesaplanması
Bağımsız Genlerde Gamet Çeşitliliğinin Hesaplanması

Mendel’in yaptığı çaprazlamalar sonucunda tohum rengi sarı olan bezelyelerin tohum şeklinin bir kısmının düzgün, bir kısmının buruşuk olabildiği görülmüştür. Çünkü tohum rengini ve tohum şeklini belirleyen genler, farklı kromozomlar üzerinde bulunan bağımsız genlerdir.

Bağımsız genlerin kromozom üzerinde gösterimi ve oluşturduğu gametler
Bağımsız genlerin kromozom üzerinde gösterimi ve oluşturduğu gametler

Bağımsız genler gametlere rastgele dağılır ve bağımsız özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olur. Örneğin yeşil gözlü olan bir bireyin saç şekli kıvırcık olabileceği gibi düz de olabilir. Çünkü göz renginin ve saç şeklinin oluşumundan sorumlu olan genler, bağımsız genlerdir.

İlginizi Çekebilir
Siyam kedisi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir